รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ดอกไม้

การปลูกดอกไม้ ปลูกดอกไม้ กล้วยไม้ บัว ดอกไม้ต่างๆ
เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกพืชแซมยางสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิตน้ำยาง

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ มีเกษตรกรหลายพื้นที่ปลูกกันมาก จึงทำให้ราคายางพาราตกต่ำ ราคาไม่นิ่ง คุณสหจร เกษตรกร จ.พัทลุง ได้นำพืชที่ชอบและสามารถกินได้มาปลูกแซมกับสวนยางเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว เช่น พืชไม้สวยงามตามที่ชอบ พืชตระกลูดอกดาหลา หลายสายพันธุ์ ข่า เป็นต้น  ซึ่งพืชที่ปลูกไว้เก็บกินในครอบครัว เมื่อเหลือก็แจก และได้ขายบ้าง สามารถมีรายได้เพิ่มเดือนละ 10,000 บาท

คุณสหจร บอกว่าการปลูกพืชแซมสวนยางแบบนี้มีประโยชน์มาก นอกจากได้อาหารไว้รับประทาน แจก และขาย แล้ว ยังทำให้ดินอุดมสมบรูณ์ ส่งผลให้ต้นยางมีน้ำยางดี เปอร์เซ็นต์ยางสม่ำเสมอ ประหยัดปุ๋ย ด้วย คุณสหจรยังเปิดสอนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชแซมสวนยาง และที่สวนแห่งนี้ยังก่อตั้งธนาคารต้นไม้ ประจำหมู่บ้านขึ้นด้วย

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกพืชแซมยางสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิตน้ำยาง

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
ปรับสวนกล้วยไม้ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มรายได้

สวนกล้วยไม้ มีมากทางนครปฐม นนทบุรี จากเดิมที่สามารถทำเงินได้ดี แต่ปัจจุบันประสบปัญหากล้วยไม้ราคาตกต่ำ คุณอิศริญ นพสันติ เจ้าของสวนกล้วยไม้ Porsche Hydro Farm จ.นนทบุรี จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของสวนกล้วยไม้มาปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

หลังจากที่ คุณอิศริญ ได้ทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ก็ได้ทดลองลดต้นทุนด้วยวิธีการต่างๆ และได้ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ้ค ซึ่งทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป นำเอาผักสลัดที่ปลูกในสวนมาทำเป็นสลัดโรลขาย เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยครับ

ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณชนิดา นพสันติ 081-8230133 ครับ

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ปรับสวนกล้วยไม้ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มรายได้

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน นาบัวบูชาพระ ลดใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

การทำนาบัว สามารถสร้างรายได้ให้อย่างดี โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา ต้องใช้บัวในการบูชาพระทุกๆวันพระ ยิ่งช่วงเทศกาลทางศาสนา ราคาดอกบัวยิ่งพุ่งสูง

เกษตรสร้างชาติ ตอน นาบัวบูชาพระ ลดใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

คุณพานุ เอี่ยมสุวรรณ ผู้ทำนาบัว จ.นครปฐม

คุณพานุ เอี่ยมสุวรรณ ผู้ทำนาบัว ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม … เมื่อก่อนคุณพานุ ก็ทำนาเหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ แต่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ต่อมาจึงเปลี่ยนมาทำนาบัว ซึ่งก็พบว่าราคาดีกว่าการปลูกข้าวมาก  Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างสุข

เกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จริงแล้ว จะเน้นไปที่การบริหารดินและน้ำ แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ โดยเริ่มต้นที่แหล่งน้ำ 3 ส่วน ทำนา 3 ส่วน ทำไร่ทำสวน 3 ส่วน ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 1 ส่วน แต่ทั้งนี้เกษตรกรสามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ของตนได้ เช่น พื้นที่ขาดน้ำมาก อาจเพิ่มแหล่งน้ำมากกว่า 3 ส่วนเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเป็นที่ดอนทำนาไม่ได้ ก็อาจจะปรับสัดส่วนนาข้าวให้เป็นสวนแทนก็ได้ เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวคิดในการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ แต่ตัวเกษตรกรเองจะต้องเป็นผู้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างสุข

คุณบัวลอย ศรีคันธรักษ์ ผู้ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ จ.ขอนแก่น

คุณบัวลอย ศรีคันธรักษ์ เกษตรกรผู้ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น … แต่เดิมคุณบัวลอย ทำนาเพียงอย่างเดียว และประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีหลากท่วมทุกปี เมื่อลูกซื้อที่ดินห่างแม่น้ำชีให้จำนวน 8 ไร่ จึงเริ่มทำเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างจริงจังเพราะสนใจและอยากทำมานานแล้ว ใช้เวลาเพียง 2 ปีก็เริ่มเห็นผล สามารถสร้างรายได้ และทำให้คุณบัวลอย มีความสุขมากในทุกๆวัน Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด