รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปลูกไผ่

ปลูกไผ่ เกษตรทฤษฏีใหม่ ไผ่ เกษตรผสมผสาน ปลูกไผ่ เกษตรพอเพียง ไผ่กิมซุง หน่อไม้ไว้กิน ไม้ไผ่ได้ใช้ประโยชน์ ไผ่กิมจู ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่เหลือง ไผ่บงหวาน ไผ่ยักษ์ ไผ่เก้าดาว ป่าไผ่ผสมผสาน การปลูกไผ่ได้ประโยชน์หลากหลาย นอกจากได้หน่อ ได้ไม้ใช้สอย ใบไผ่ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีอีกด้วย

Page 1 of 212

รายการฟ้าปกดิน ตอน เขตชัย ทานวัน… รายการฟ้าปกดิน ตอนนี้พาท่านไปทำความรู้จักกับคุเขตชัย ทานวัน อยู่ที่อ.นาทวี จ.สงขลา นู่นเลยครับ

รายการฟ้าปกดิน ตอน เขตชัย ทานวัน

เดิมคุณเขตชัย ทานวัน ทำอาชีพค้าขาย แต่เป้าหมายในชีวิตชัดเจนเป็นความใฝ่ฝันว่าจะต้องทำเกษตรให้ได้ตั้งแต่ปี 2535 ในที่สุดก็เก็บเงินซื้อที่ดินได้ 2.5 ไร่ เพื่อทำเกษตรผสมผสาน โดยพยายามศึกษาหาความรู้มาตลอด และได้เข้าร่วมศึกษาที่ ม.ชีวิต เมื่อได้เข้าเรียนแล้วก็นำเอาความรู้มาปรับใช้ (ในขณะนั้นยังไม่มีที่ดินทำเกษตรเลยด้วยซ้ำ) มีการปลูกพืชหลากหลายระดับ มีการขุดบ่อทำแก้มลิงเก็บน้ำเลี้ยงปลา มีการปลูกไผ่กิมซุง ปลูกกล้วย ชะอม และอื่นๆอีกมากมายครับ Continue reading
ฟ้าปกดิน ตอน บุญไทย คำผิว

ฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอนนี้พาท่านไปที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อไปพบกับคุณบุญไทย คำผิว ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นนำชุมชนคนสำคัญของ บ้านนาล้อม ม.5 ต.คำบง แห่งนี้ครับ

ฟ้าปกดิน ตอน บุญไทย คำผิว

คุณบุญไทย คำผิว เคยไปทำงานที่คูเวต และเคยไปทำงานที่ฮ่องกง จนกลับมาเป็นอบต.ที่บ้านเกิดของตนเอง สุดท้ายได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้ศึกษาที่ ม.ชีวิต จึงนำแนวคิดมาปรับใช้กับชุมชน ทำให้มีการแบ่งใช้พื้นที่ส่วนกลาง ให้ชาวบ้านแบ่งกันทำแปลงผักอินทรีย์ ส่วนตัวคุณบุญไทย ก็มีความโดดเด่นในการปลูกไผ่หมาจูด้วยครับ Continue reading
รายการฟ้าปกดิน ตอน รัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข

วันนี้รายการฟ้าปกดิน พาท่านไปที่จังหวัดลำปาง เพื่อไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรกันครับ

ฟ้าปกดิน ตอน รัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร ก่อตั้งโดยอาจารย์ รัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข … จากเดิมที่เคยมีอาชีพครู และได้ตัดสินใจเออรี่รีไทน์ออกมาทำเกษตร ใช้ชีวิตเรียบง่าย ในตอนแรกๆก็เริ่มด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง หน่อไม้ฝรั่งก่อน ต่อมาจึงเริ่มปลูกผักผสมผสาน แล้วขยายต่อไปอีกหลายอย่างจนเป็นศูนย์เรียนรู้ในปัจจุบัน Continue reading
ฟ้าปกดิน ตอน เตียงคำ ฟังตระกูล

เจฟฟรี่พาท่านไปพบกับแขกรับเชิญ ผู้เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยู่ที่อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ แล้วประสบปัญหาหนี้สินมากมาย แต่เมื่อได้เข้าเรียนรู้ในมหาลัยชีวิต ทำให้เปลี่ยนชีวิตพลิกกลับมาสู่ความพอเพียงได้ คุณป้าเตียงคำ ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อน โดยหันมาวางแผนใหม่ หันกลับมามองว่าตัวเองมีอะไรอยู่แล้วบ้าง แล้วจึงเริ่มจากปลูกของไว้กินในบ้านก่อน

ฟ้าปกดิน ตอน เตียงคำ ฟังตระกูล จากพืชเศรษฐกิจ สู่ชีวิตความพอเพียง

จากเดิมพื้นที่ของป้าเตียงคำ จะเป็นมันสำปะหลังทั้งหมด แต่ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใช้หลัก 30:30:30:10 คือ เป็นนาข้าว 30% ทำไร่ 30% ขุดสระ 30%  และปลูกบ้าน 10% ในบริเวณรอบๆบ้านก็มีการปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหารอีกด้วย นอกจากนั้นคุณเตียงคำ ก็มีการปลูกไผ่ไว้ใช้และกินหน่อ มีการเลี้ยงหมู แล้วเอาขี้หมูมาผลิตแก๊สชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้ออีกด้วยครับ Continue reading

Page 1 of 212
สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด