รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

กระท้อน

กระท้อน ,กระท้อน ภาษาอังกฤษ ,กระท้อน ภาษา-อังกฤษ ,กระท้อนภาษาอังกฤษ ,กะท้อน ,การปลูกกระท้อน ,วิธีปลูกกระท้อน ,วิธีการปลูกกระท้อน, ต้นกระท้อน, กระท้อนปุยฝ้าย
เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนกระท้อนปลอดสารพิษ

กระท้อน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Santol” เราเคยได้ยินกันมานานแล้วว่า ต้นกระท้อน เป็นไม้มงคล คนมักนิยมปลูกในบ้านหรือหน้าบ้าน … ผลกระท้อนเองก็มีรสชาติดีหวาน อร่อย นำมาแปรรูปได้หลายอย่าง นับว่า กระท้อน เป็นผลไม้ยืนต้นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนกระท้อนปลอดสารพิษ

คุณสรรชัย อารีย์วงศ์ เจ้าของสวนกระท้อนปลอดสารพิษ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

คุณสรรชัย อารีย์วงศ์ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนปุยฝ้าย อยู่ที่ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปลูกกระท้อนปลอดสารพิษบนพื้นที่ 7 ไร่ ได้ใบรับรองปลอดสารพิษ (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี สามารถทำเงินได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5 แสนบาท และมีเท่าไหร่ไม่พอขายเลยละครับ!!! Continue reading
ดูฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอน คุณทองหล่อ แดงอร่าม

คุณทองหล่อ แดงอร่าม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากเดิมในอดีตเคยทำนาเพียงอย่างเดียวมีรายได้เพียงปีละครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากประสบปัญหา “น้ำแล้ง” ต่อมาได้นำแนวทางเกษตรพอเพียง มีการวางแผนการปลูกพืชผสมผสานให้หลากหลาย และเหมาะสมกับช่วงฝนหรือฝนแล้ง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี มีการขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในบ่อไว้ใช้ยามหน้าแล้ง มีการปลูกผักกูด เงาะ กระท้อน มะยงชิด เลี้ยงปลา ผลผลิตที่วางขายจะหมุนเวียน มีรายได้ทุกวัน ทุกเดือน

ก่อนที่จะมาทำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน คุณทองหล่อ มีหนี้สินมากมายหลายแสนบาท เมื่อเริ่มพลิกกลับความคิด หันมาทำเกษตรพอเพียง ชาวบ้านใกล้บ้านมองว่าคุณทองหล่อบ้า และมองว่า “ช้า ไม่พอกิน” แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณทองหล่อ ได้พิสูจน์ว่า …นอกจากหมดหนี้สิน มีรายได้ทุกวัน แล้วยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด