รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

หญ้าเนเปียร์

หญ้าเนเปียร์ ,หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ,หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ,หญ้า-เน-เปีย-ร์-ปากช่อง 1 ,เครื่องสับ หญ้า ,การปลูกหญ้าเนเปียร์ ,ปลูกหญ้า ,วิธีปลูกหญ้า ,ปลูกหญ้าเนเปียร์ ,หญ้าเนเปียร์ ราคา ,หญ้า-เน-เปีย-ร์ ราคา ,เครื่องสับ หญ้าเนเปียร์ ,การปลูกหญ้า ,วิธีปลูกหญ้าเนเปียร์ ,ขายหญ้า ,หญ้าเนเปียร์แคระ ,ขาย หญ้าเนเปียร์ ,การปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ,เนเปียร์ ปากช่อง 1 ,พันธุ์ หญ้าเนเปียร์ ,ปลูกหญ้าเนเปียร์ ขาย ,ปลูกหญ้า ขาย ,วิธี การปลูกหญ้าเนเปียร์ ,การปลูกหญ้า เน เปีย ,รับ ซื้อ หญ้าเนเปียร์ ,หญ้าเนเปียร์ หมัก ,ราคา หญ้าเนเปียร์ ,เครื่อง ตัด หญ้า เน เปีย ,หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ราคาถูก ,ขาย หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ,พันธุ์ หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ,เครื่อง ตัด หญ้าเนเปียร์ ,ขาย พันธุ์ หญ้าเนเปียร์ ,แหล่ง รับ ซื้อ หญ้าเนเปียร์ ,การ หมัก หญ้าเนเปียร์ ,รถ ตัด หญ้า เน เปีย ,การปลูกหญ้าเนเปียร์ ยักษ์ ,ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ,หญ้าเนเปียร์ ผลิต ไฟฟ้า ,ขาย หญ้า หมัก ,ซื้อ หญ้าเนเปียร์ ,หญ้า ปากช่อง 1
เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาด้วยหญ้า สูตรอาหารประมงเชียงราย ลดรายจ่ายกำไรพุ่ง

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลานิลรายใหญ่ของประเทศมีการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 33,000 ไร่ มีเกษตรกรถึง 14,000 ราย ทำให้บางปีที่มีปลานิลออกตลาดมาก ราคาของปลานิลก็จะตกต่ำ ประกอบกับราคาอาหารสำเร็จรูปของปลานิลที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นประมงจังหวัดเชียงรายจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารปลานิลเพื่อช่วยลดต้นทุน

การผลิตอาหารปลานิลด้วยหญ้าเปียร์ ส่วนประกอบคือ ใช้หญ้าเนเปียร์พันธ์ปากช่อง1, ลำข้าว และอาหารปลานิลสำเร็จ จะช่วยลดต้นทุนได้ถึง 3-5 เท่า นอกจากนี้ เกษตรกรยังทำอาหารเสริมให้ปลานิลคือ นำหญ้าเนเปียร์มาวางสลับกับมูลวัวทำเป็นชั้นๆมัดรวมกัน ใส่ไว้ในบ่อ จะทำให้เกิด ไรแดง หนอนแดงแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ ทำให้ปลานิลเจริญเติบโตดี ประมงจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเลี้ยงปลานิลเกษตรแปรงใหญ่ ทำให้มีบริษัทส่งออกให้ความสนใจทำปลานิลแช่เเข็งส่งออกไปยังประเทศเยอรมันนี ทำให้เกษตรกรมีรายได้และราคาที่แน่นนอน

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาด้วยหญ้า สูตรอาหารประมงเชียงราย ลดรายจ่ายกำไรพุ่ง

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

 
เกษตรกรสุพรรณบุรีปลูกหญ้าเนเปียร์ส่งฟาร์มโคขุนแทนทำนา

เกษตรกรในเขตติดต่อกันของสองอำเภอ คือ อ.เดิมบางนางบวช และ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีการรวมกลุ่มกันประมาณ 40 ราย เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ส่งฟาร์มโคขุนแทนการทำนา ซึ่งลุงเชาร์ฟาร์ม จะรับซื้อทั้งหมดในราคาประกัน ไม่ว่าฤดูแล้งหรือฤดูฝนที่มีหญ้าเยอะก็ซื้อในราคาเดียวทั้งหมด

เกษตรกรในพื้นที่รอบๆลุงเชาว์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มโคขุน จำนวน 40 ราย รายละ 5 ไร่ พื้นที่รวม 200 ไร่ รวมกลุ่มกันปลูกหญ้าเนเปียร์ส่งให้ลุงเชาว์ฟาร์มในราคาตันละ 1,000 บาท แต่ละไร่ผลิตหญ้าเนเปียร์ได้ประมาณ 8-10 ตันต่อรอบ (หญ้าเนเปียร์ตัดได้ทุกๆ 40 วัน) ทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีรายได้เสริมที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรกรสุพรรณบุรีปลูกหญ้าเนเปียร์ส่งฟาร์มโคขุนแทนทำนา

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ด้วยหญ้าเนเปียร์ ลดต้นทุน

ปลาดุก เป็นปลากินเนื้อ ส่วนปลานิล กินได้ทั้งพืชและสัตว์ แต่ทั้งปลาดุกและปลานิล ถ้าเลี้ยงไม่ดีเนื้อจะมีกลิ่นคาวค่อนข้างมาก แต่เมื่อปรับสูตรอาหาร นำเอาหญ้าเนเปียร์มาผสมให้ปลากิน กลับช่วยลดกลิ่นคาว และลดต้นทุนได้มากครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ด้วยหญ้าเนเปียร์ ลดต้นทุน

คุณหอมหวล ชื่นชมน้อย ผู้เลี้ยงปลาดุกและปลานิล จ.นครปฐม

คุณหอมหวล ชื่นชมน้อย ผู้เลี้ยงปลาดุกและปลานิล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม … คุณหอมหวล เลี้ยงปลามากว่า 30 ปีแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ แต่เดิมเลี้ยงมากไม่ได้เพราะต้นทุนอาหารสูง แต่ตอนนี้มีตลาดส่งออกเข้ามารับซื้อไม่อั้น มีเท่าไหร่รับหมด จึงทำให้เลี้ยงได้มากขึ้นครับ Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน ลำปางเลี้ยงแพะควบคู่ปลูกหญ้าขายรายได้ดี

หญ้าเนเปียร์ ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจที่จะลงทุนปลูกมากขึ้น เนื่องจากหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงวัว ควาย แพะ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยในช่วงแรกๆเกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ว่างของตนเองเพื่อเป็นอาหารเสริม แต่นับวันพื้นที่ที่หญ้าตามธรรมชาติขึ้นกำลังลดลงเรื่อยๆ การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารสัตว์จึงน่าจะเป็นอาชีพใหม่ที่มีอนาคตสดใสมากๆครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ลำปางเลี้ยงแพะควบคู่ปลูกหญ้าขายรายได้ดี

คุณวัลลภ แซ่เตียว ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่บ้านนางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิก 12 ราย รวมพื้นที่ปลูกประมาณ 50 ไร่ … การปลูกหญ้าเนเปียร์ ไม่ยุ่งยาก ดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย ที่สำคัญตลาดยังมีความต้องการอีกมากครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด