รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เห็ดฟาง

การ เพาะ เห็ด ฟาง ,เห็ด ฟาง ,เพาะ เห็ด ฟาง ,วิธี เพาะ เห็ด ฟาง ,เชื้อ เห็ด ฟาง ,เพาะ เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า ,วิธี การ เพาะ เห็ด ฟาง ,การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน โรงเรือน ,ขาย เชื้อ เห็ด ฟาง ,วิธี เพาะ เห็ด ฟาง แบบ ง่าย ,การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน กระสอบ ,โรงเรือน เพาะ เห็ด ฟาง ,เห็ด ฟาง โรงเรือน ,วิธี เพาะ เชื้อ เห็ด ฟาง ,เพาะ เห็ด ฟาง ใน โอ่ง ,วิธี เพาะ เห็ด ฟาง แบบ แปลง ,เห็ด ฟาง กอง เตี้ย ,เพาะ เห็ด ฟาง กอง เตี้ย ,วิธี เพาะ เห็ด ฟาง กอง เตี้ย ,การ เพาะ เห็ด ฟาง โรงเรือน ,การ ปลูก เห็ด ฟาง ,การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า ,การ เพาะ เห็ด ฟาง แบบ โรงเรือน,ปลูก เห็ด ฟาง,เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า,อาหาร เสริม เห็ด ฟาง,วิธี เพาะ เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า,แหล่ง ขาย เชื้อ เห็ด ฟาง ,ราคา เห็ด ฟาง ,เมนู เห็ด ฟาง ,เห็ด ฟาง ตะกร้า ,การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า พลาสติก ,ผัด เห็ด ฟาง,วิธี การ เพาะ เห็ด ฟาง แบบ โรงเรือน ,เพาะ เห็ด ฟาง ใน โรงเรือน,การ เพาะ เชื้อ เห็ด ฟาง ,การ เพาะ เห็ด ฟาง แบบ ง่าย ,หัว เชื้อ เห็ด ฟาง ,วิธี การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน โรงเรือน ,วิธี การ ปลูก เห็ด ฟาง ,แกง เห็ด ฟาง ,ราคา เชื้อ เห็ด ฟาง ,ก้อน เชื้อ เห็ด ฟาง ,ร้าน ขาย เชื้อ เห็ด ฟาง ,การ เพาะ เห็ด ฟาง แบบ กอง เตี้ย ,การ ปลูก เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า ,วิธี การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า,เชื้อ เห็ด ฟาง ราคา ,ปลูก เห็ด ฟาง แบบ โรงเรือน ,จำหน่าย เชื้อ เห็ด ฟาง ,ปลูก เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า ,การ ทำ เชื้อ เห็ด ฟาง ,ซื้อ เชื้อ เห็ด ฟาง,การ ทำ เห็ด ฟาง ,ทํา เห็ด ฟาง ,การ เพาะ เห็ด ฟาง ใน ถุง,โรง เห็ด ฟาง ,เห็ด ฟาง ใน โรงเรือน ,การ ปลูก เห็ด ฟาง ใน โรงเรือน ,วิธี ทำ เห็ด ฟาง ,วิธี ปลูก เห็ด ฟาง ใน ตะกร้า ,เพาะ เชื้อ เห็ด ฟาง,เห็ด ฟาง คอน โด ,ฟาร์ม เห็ด ฟาง ,เตา อบ ไอ น้ํา เห็ด ฟาง,สถาน ที่ จำหน่าย เชื้อ เห็ด ฟาง

เกษตรไทยไอดอล ตอน พืชน้ำน้อยและเห็ดฟางกองเตี้ย 6 มิ.ย. 59

รายการเกษตรไทยไอดอล วันนี้พาไปพบกับคุณทองแถม ตาดไทยสงค์ ซึ่งผันตัวเองจากการทำนาอย่างเดียว หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ได้ผลผลิตดี และได้ราคาดีด้วยครับ

เกษตรไทยไอดอล ตอน พืชน้ำน้อยและเห็ดฟางกองเตี้ย 6 มิ.ย. 59

คุณทองแถม อยู่ที่ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ แต่เดิม ในช่วงปกติก็ทำนาในพื้นที่ 11 ไร่ แต่เมื่อพบวิกฤติภัยแล้ง จึงหันมาปลูกพืชน้ำน้อยตามที่ทางการแนะนำ ซึ่งก็มีทั้ง ปอเทือง ถั่วลิสง ถั่วพร้า และที่โดดเด่นคือ “เห็ดฟาง” ครับ Continue reading

เกษตรสร้างชาติ ตอน กลุ่มเพาะเห็ดฟางขอนแก่น สร้างรายได้บรรเทาแล้ง
หลังจากชาวบ้านโนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก จนทางรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ชาวบ้านโนนฆ้องได้เลือกเพาะเห็ดฟาง และประสบผลสำเร็จอย่างงดงามครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน กลุ่มเพาะเห็ดฟางขอนแก่น สร้างรายได้บรรเทาแล้ง

จากเดิมที่ต่างคนต่างเพาะเห็ดฟาง ก็เริ่มรวมตัวเป็นกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนฆ้อง รวบรวมผลผลิตขาย วันหนึ่งมากกว่า 100 กิโลกรัม มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ในราคากิโลกรัมละ 30-60 บาท สร้างรายได้วันหนึ่งประมาณ 5,000 บาท เดือนหนึ่งเป็นหลักแสนบาทเลยทีเดียว!!! Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด