รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ราชบุรี

เกษตรพอเพียง ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เกษตรกรราชบุรี เกษตรกร ราชบุรี ปราชญ์เกษตร ราชบุรี
เกษตรสร้างชาติ ตอน แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

จ.ราชบุรี ปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธ์ุก้นจีบมาก จึงทำให้ถูกกดราคาถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรรวมตัวกันเข้าโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถรวมได้ถึง 5 แปลง มีพื้นที่มากถึง 50,000 กว่าไร่

การรวมตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มีข้อดีคือทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถต่อรองราคาได้ มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในราคาที่เหมาะสม เป็นทางเลือกที่ดี มะพร้าวน้ำหอมจะมีระยะเวลาการตัดในทุก 20 วันจะตัดได้ ซึ่งจะได้ประมาณ 500 ผล/ไร่ เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 60,000 บาท/ปี/ไร่  หลังหักต้นทุนแล้ว นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังเพาะต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมขายในราคาต้นละ 80 บาท เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางด้วย

 

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
สหกรณ์แพะเนื้อ จ.ราชบุรี

สหกรณ์แพะเนื้อ จ.ราชบุรี เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงในปริมาณไม่มาก ทำให้เกิดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา แต่เมื่อรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์แพะเนื้อ ทำให้ผลผลิตที่รวมกันมีมากพอ จึงต่อรองและสร้างโอกาสทางตลาดได้ ปัจจุบันสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้แล้ว

แพะเนื้อยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในแนะต่างประเทศอีกมาก โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม มีคำสั่งซื้อเข้ามามากถึงเดือนละ 2,000 ตัว แต่ทางสหกรณ์แพะเนื้อ จ.ราชบุรี ผลิตส่งออกให้ได้เพียงเดือนละ 150 ตัว เท่านั้นในตอนนี้

แพะเนื้อ เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวที่น่าสนใจ เพราะว่าเลี้ยงง่าย กินง่าย โตเร็ว ทนแล้งได้ดี คืนทุนเร็ว จึงเหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก ยิ่งถ้ามีการรวมกลุ่มกันได้ก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน สหกรณ์แพะเนื้อ จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
สับปะรดบ้านคา จ.ราชบุรี หวานกลมกล่อม ส่งออกต่างประเทศ

สับปะรดบ้านคา จ.ราชบุรี ขณะนี้ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สับปะรดบ้านคา จ.ราชบุรี นั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ถ้าพูดถึงสับปะรดบ้านคา ก็ต้องที่อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เท่านั้น

สับปะรดบ้านคา เดิมเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย แต่เมื่อนำมาปลูกที่อ.บ้านคา กลับมีรสชาติที่หวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น จึงได้รับความนิยมมาก ตลาดมีความต้องการสูง ด้วยความหวานอร่อยจึงส่งไปขายได้ไกลถึงต่างประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านคา ในพื้นที่อ.บ้านคา ได้รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

การปลูกสับปะรดบ้านคา ของเกษตรกรที่อ.บ้านคา จะปลูกตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้าง หลังจากปลูกได้ 1 ปีครึ่ง จึงสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ราคาดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน สับปะรดบ้านคา จ.ราชบุรี หวานกลมกล่อม ส่งออกต่างประเทศ

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 
เกษตรทำเงิน ตอน ปลูกมันเทศญี่ปุ่นสลับผักสวนครัวแบบพอเพียง

มันเทศญี่ปุ่น หรือ มันหวานญี่ปุ่น เป็นมันเทศพันธุ์หนึ่ง ซึ่งนำพันธุ์เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีการทดลองปลูกอยู่ในโครงการหลวง ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีรสชาติหวานอร่อย เมื่อนำไปทำเป็นมันเผาญี่ปุ่น จะมีกลิ่นหอมชวนกินเป็นอย่างมากครับ

เกษตรทำเงิน ตอน ปลูกมันเทศญี่ปุ่นสลับผักสวนครัวแบบพอเพียง

คุณลำพึง ศรีสาหร่าย เกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่น จ.ราชบุรี

คุณลำพึง ศรีสาหร่าย เกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่น ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี … เล่าให้ฟังว่า ทีแรกอยากปลูกเพราะเห็นโครงการหลวงปลูก แต่หาพันธุ์ไม่ได้ พอดีลูกชายไปหาแหล่งพันธุ์ได้ที่สวนผึ้ง จึงลงทุนซื้อพันธุ์มาปลูก เป็นพันธุ์เนื้อสีส้ม ซึ่งเป็นการลงทุนแค่ครั้งแรกครั้งเดียว จากนั้นก็หมุนเวียนปลูกและเก็บได้ตลอดไป ไม่ต้องซื้อพันธุ์อีก
Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด