รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ลำพูน

เกษตรกร ลำพูน เกษตรทำเงิน ลำพูน เกษตรผสมผสาน จ.ลำพูน ข่าวเกษตร จ.ลำพูน เกษตรทฤษฏีใหม่ ลำพูน การทำเกษตร จ.ลำพูน เกษตรพอเพียง จ.ลำพูน รายการข่าวเกี่ยวกับ จังหวัดลำพูน การปลูกพืช การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ ในจ.ลำพูน เศรษฐกิจพอเพียง จ.ลำพูน
เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

การเลี้ยงผึ้ง มีแต่ประโยชน์ นอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ในสวนของเกษตรกรแล้ว ผลิตผลต่างๆที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง ยังสามารถสร้างรายได้ให้อย่างงาม และถ้าเกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งในสวนของตนเอง ก็จะระมัดระวังในการใช้สารเคมี เพราะจะเป็นอันตรายต่อผึ้งที่เลี้ยง ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันครับ

เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง จ.ลำพูน

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน … หลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ผลผลิตลำไยบางปีก็ไม่เป็นไปตามต้องการเพราะสภาพอากาศไม่อำนวย ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 200 ไร่ จึงหันมาเลี้ยงผึ้ง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิตและแปรรูป สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แซงหน้ารายได้จากลำไย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนับ 10 ล้านบาทต่อปีเลยละครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด