รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชา,ศาสตร์พระราชา คือ,ศาสตร์พระราชา หมายถึง,ศาสตร์พระราชา หมายถึงอะไร,ศาสตร์พระราชา คืออะไร,ความหมาย ศาสตร์พระราชา,ศาสตร์พระราชา 23 ข้อ,ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง,หนังสือ ศาสตร์พระราชา,ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน,ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา,3 ศาสตร์พระราชา,ศาสตร์พระราชาหมายถึงอะไร,ศาสตร์พระราชา ภาษาอังกฤษ,พระ ราช กรณียกิจ,พระเจ้าอยู่หัว ทรง งาน,พระบรม ราโชวาท เศรษฐกิจ พอ เพียง,เศรษฐกิจ พอ เพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
เกษตรสร้างชาติ ตอน การเกษตรแบบประณีต

สวนอินก้อนทวีฟาร์ม ของคุณสมทวี ได้เปลี่ยนแปลงนา มาทำสวนเกษตรผสมผสานแบบปราณีต เพราะที่นี่ถึงฤดูแล้งจะแล้งจัด และถึงฤดูฝน น้ำก็ท่วม คุณสมทวี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ำมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน้ำมีคุณค่าและมีต้นทุน อีกทั้งคุณทวียังเลิกพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย เติบโตเร็ว เพียงระยะเวลา 2 ปีสวนอินก้อนทวีฟาร์ม ก็มีความอุดมสมบรูณ์ มีรายได้จากการเก็บผลผลิตตลอดทั้งปี และที่สำคัญคือมีความสุข

นอกจากนี้สวนอินก้อนทวีฟาร์ม ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ จ.ศรีสะเกษอีกด้วย ให้ผู้ที่สนใจเข้ามา ศึกษาเรื่องการเกษตรได้

ดูย้อนหลัง  เกษตรสร้างชาติ ตอน การเกษตรแบบประณีต

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรตามรอยพ่อ

หลังจากหันหลังให้การเป็นวิศวกรไฟฟ้า เพราะเบื่อหน่ายกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน และต้องแยกกันอยู่กับภรรยา มาใช้ชีวิตที่บ้านจังหวัดกระบี่ ทำเกษตรตามวิถีความพอเพียง ตามรอยพ่อ ทำให้วันนี้ คุณพิชิต ชูมณี มีความสุขมาก

ผ่านมา 18 ปี กับการทำเกษตรตามรอยพ่อ คุณพิชิต ได้อยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัว สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เดือนหนึ่งประมาณ 30,000 บาท จากการเลี้ยงปลา ปลูกผักสลัด เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกข้าวกินเอง ผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง และทำบ้านดินไว้อยู่ และไว้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานอีกด้วย

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรตามรอยพ่อ

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลาดนำการเพาะปลูก

เกษตรทฤษฏีใหม่ ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรค์ที่ดินออกเป็นส่วนๆ 30%ปลูกข้าวทำนา 30%เป็นแหล่งน้ำ 30%เป็นพืชสวน และ 10%เป็นที่พักอาศัย ในส่วนของพืชสวนนั้น หากศึกษาวิจัยตลาดเสียก่อน ว่าในบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง มีความต้องการอะไร ก็จะสามารถปลูกพืชได้ตรงกับตลาด ช่วยให้มีความมั่นคงมากขึ้น

คุณชูชาติ อินสว่าง อยู่ที่อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้น้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่มาปรับใช้ โดยศึกษาตลาดแล้วพบว่า มะพร้าวน้ำหอม เป็นผลไม้ที่ขายได้ตลอดทั้งปี ตลาดมีความต้องการสูงและไม่พอขาย อีกทั้งยังปลูกครั้งเดียวสามารถตัดขายได้ต่อเนื่องได้อีกนับสิบปี จึงได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้ ในระหว่างรอมะพร้าวโต ก็ปลูกตะไคร้แซมระหว่างต้นมะพร้าว นอกจากนี้ยังเลี้ยงปลาในสระน้ำ และเลี้ยงไก่ไข่ เก็บกิน เก็บขายได้ทุกวันอีกด้วย

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลาดนำการเพาะปลูก

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน ห่มดิน พลิกฟื้นดินเสีย เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

ห่มดิน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผู้ศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา ต้องรู้และเข้าใจ เพราะการห่มดิน เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นผืนดิน ทำให้ดินกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เมื่อผืนดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถปลูกพืชใดๆก็เจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพสูงตามมานั่นเองครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ห่มดิน พลิกฟื้นดินเสีย เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

คุณโกมล อ่อนสด เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ จ.นครปฐม

คุณโกมล อ่อนสด เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม … คุณโกมล ก็เหมือนเกษตรกรคนอื่นๆที่เคยทำเกษตรเคมีมาอย่างโชกโชน ผืนดินแปลงปัจจุบันนี้เมื่อ 20 ปีก่อนดินเลวมาก ปลูกอะไรไม่ขึ้น เวลาหน้าแล้งเห็นคราบขาวๆเหมือนขี้เกลือชัดเจน คุณโกมล จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาศึกษาแนวทางเกษตรตามศาสตร์พระราชา คือไม่ใช้สารเคมีใดๆ ไม่เปลือยดิน มีการห่มดิน ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ ปลูกพืชผักผลไม้ได้ผลดี ถึงขนาดส่งไปขายต่างประเทศเลยทีเดียวครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด