รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรปราณีต ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง, ทำเกษตรพอเพียง, การทำเกษตรพอเพียง, เกษตร พอเพียง ,การเกษตร พอเพียง ,ทำ เกษตร พอเพียง,บ้าน สวน พอเพียง ,พอเพียง ,บ้าน พอเพียง ,ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ,บ้าน เกษตร พอเพียง ,โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตร พอเพียง 1 ไร่ ,หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ,แบบ บ้าน เกษตร พอเพียง ,เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ,เศรษฐกิจพอเพียง ภาษา อังกฤษ ,เกษตร พอเพียง คอม ,ตัวอย่าง โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ,เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ,การเกษตร แบบ พอเพียง ,ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ,ป รั ญ ญา เศรษฐ พอเพียง ,บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ,บ้าน สวน เกษตร พอเพียง ,สวน เกษตร พอเพียง ,ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตร พอเพียง 1 ไร่ 1 แสน ,การ ทํา เกษตร พอเพียง ,ตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียง ,ศูนย์ การ เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน พอเพียง ,แบบ บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ,เว็บ เศรษฐกิจพอเพียง ,อยู่ แบบ พอเพียง ,ที่ดิน เกษตร พอเพียง ,หลัก ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน พอเพียง 1 ไร่ ,ศูนย์ เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ป รั ชา เศรษฐกิจพอเพียง ของ ,แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ,ชีวิต พอเพียง ,บ้าน แบบ เศรษฐกิจพอเพียง,แผน เศรษฐกิจพอเพียง,โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน เศรษฐกิจพอเพียง ,ทํา เกษตร พอเพียง,ป้าย เศรษฐกิจพอเพียง,ครอบครัว พอเพียง,เกษตร พอเพียงดอทคอม,เว็บ เกษตร พอเพียง ,กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ป รั ๙ ญา เศรษฐกิจพอเพียง ,ธุรกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ,การ ดํา เนิน ชีวิต ตาม หลัก เศรษฐกิจพอเพียง,พอเพียง ภาษา อังกฤษ,ไร่ นาสวน ผสม เศรษฐกิจพอเพียง,หลัก ป รั ชา ของ เศรษฐกิจพอเพียง,เกษตร พอเพียง 1 งาน ,แบบ บ้าน พอเพียง ,เกษตร แบบ พอเพียง ,งาน เศรษฐกิจพอเพียง,เก ต ร พอเพียง ,ชีวิต แบบ พอเพียง ,ตัวอย่าง เกษตร ทฤษฎี ใหม่ ,แหล่ง เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,สร้าง บ้าน สวน พอเพียง ,ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง,สวน พอเพียง ตัวอย่าง,สรุป เศรษฐกิจพอเพียง ,อาชีพ พอเพียง ,ความ รู้ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจพอเพียง ,รายงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ,วิถี ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรสร้างชาติ ตอน การเกษตรแบบประณีต

สวนอินก้อนทวีฟาร์ม ของคุณสมทวี ได้เปลี่ยนแปลงนา มาทำสวนเกษตรผสมผสานแบบปราณีต เพราะที่นี่ถึงฤดูแล้งจะแล้งจัด และถึงฤดูฝน น้ำก็ท่วม คุณสมทวี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ำมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน้ำมีคุณค่าและมีต้นทุน อีกทั้งคุณทวียังเลิกพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย เติบโตเร็ว เพียงระยะเวลา 2 ปีสวนอินก้อนทวีฟาร์ม ก็มีความอุดมสมบรูณ์ มีรายได้จากการเก็บผลผลิตตลอดทั้งปี และที่สำคัญคือมีความสุข

นอกจากนี้สวนอินก้อนทวีฟาร์ม ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ จ.ศรีสะเกษอีกด้วย ให้ผู้ที่สนใจเข้ามา ศึกษาเรื่องการเกษตรได้

ดูย้อนหลัง  เกษตรสร้างชาติ ตอน การเกษตรแบบประณีต

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
 เกษตรสร้างชาติ ตอน ต้นยางนา บ่อน้ำมันบนดิน

ศูนย์วิจัยน้ำมันยางนา ของ อบต.พิมาน  อ.นาแก จ.นครพนมได้ร่วมมือกับราชภัฏ อุดรธานี วิจัยการนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งตอนนี้วิจัยสำเร็จแล้ว ได้เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร เดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 สอดคล้องนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นยางนาในพื้นที่เพื่อเพิ่มความสมบรูณ์ระบบนิเวศป่าไม้และมีน้ำมันใช้ในพื้นที่ของตัวเองด้วย

น้ำมันยางนานำมาทำลองใช้กับรถไถนามา 2 ปีแล้ว ใช้ได้ผลดี ไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์และรอบไม่ตก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนได้มาก โดยเทียบน้ำมันดีเซลใช้กับรถไถนาได้ 2 ชม.ส่วน น้ำมันยางนา ใช้ได้ 4-5 ชม.

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ต้นยางนา บ่อน้ำมันบนดิน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
ปลูกมังคุด สละ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณกฤติเดช อยู่รอด เป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ลาออกจากงานประจำ เพื่อมาเป็นเกษตรกร สืบทอดต่อจากรุ่นพ่อ ในการปลูกมังคุด และสละ ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าสมัยทำงานกินเงินเดือนซะอีก

สวนของคุณกฤติเดช อยู่รอด อยู่ที่ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี นอกจากปลูกมังคุด และ สละ แล้ว ยังมีการปลูกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม แซมในสวนมังคุม-สละ เพื่อให้มีผลผลิตออกสลับกันไป จะได้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องมีการวางแผนการปลูก เพื่อให้มีรายได้ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวนั่นเอง

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกมังคุด สละ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สิงห์บุรี

เกษตรทฤษฏีใหม่ หัวใจสำคัญคือ “แหล่งน้ำ” ในพื้นที่ทั้งหมด หลังจัดแบ่งเป็นส่วนๆแล้ว อาจเพิ่มหรือลดส่วนใดไปก็ได้ แต่ขาดไม่ได้คือต้องมีแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถขุดบ่อ ขุดสระ หรือเจาะบาดาลก็ได้ แต่ต้องเพียงพอสำหรับใช้ในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี

ในพื้นที่กว่า 7 ไร่ของคุณสุวรรณ เกิดผล อยู่ที่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี มีจุดเด่นในการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ คือ มีการขุดสระเอาไว้มากกว่า 1 เพื่อใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป บางสระขุดเพื่อปลูกบัว บางสระก็ปลูกกระจับ บางสระก็ปลูกเตยหอม แต่น้ำที่เก็บไว้ได้ทั้งหมดนั้น สามารถนำขึ้นไปรดพืชผักอื่นๆได้ เป็นการเก็บกักน้ำที่ได้ประโยชน์หลายๆอย่างพร้อมๆกัน

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สิงห์บุรี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด