รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เกษตรสร้างชาติ
เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกใบเตยในร่องสวนยางพาราสร้างรายได้

เตย เป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เรานิยมนำใบเตยไปเข้ากำดอกไม้ และนำไปทำขนมหรือน้ำใบเตย การปลูกเตยเพื่อตัดใบ สามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปี และเป็นการลงทุนครั้งแรกครั้งเดียว ทำให้เตยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากในการปลูก

เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกใบเตยในร่องสวนยางพาราสร้างรายได้

คุณวรรณดี สุวรรณรัตน์ ผู้ปลูกใบเตยในสวนยางพารา จ.สงขลา

คุณวรรณดี สุวรรณรัตน์ ผู้ปลูกใบเตยในสวนยางพารา ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา … คุณวรรณดี ใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราปลูกเตยตัดใบขาย เพิ่มรายได้จากยางพารา ซึ่งสามารถตัดใบเตยขายได้ตลอดทั้งปีไม่มีช่วงพักเหมือนยางพารา จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับ Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างสุข

เกษตรทฤษฏีใหม่ ที่จริงแล้ว จะเน้นไปที่การบริหารดินและน้ำ แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ โดยเริ่มต้นที่แหล่งน้ำ 3 ส่วน ทำนา 3 ส่วน ทำไร่ทำสวน 3 ส่วน ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 1 ส่วน แต่ทั้งนี้เกษตรกรสามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ของตนได้ เช่น พื้นที่ขาดน้ำมาก อาจเพิ่มแหล่งน้ำมากกว่า 3 ส่วนเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเป็นที่ดอนทำนาไม่ได้ ก็อาจจะปรับสัดส่วนนาข้าวให้เป็นสวนแทนก็ได้ เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวคิดในการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ แต่ตัวเกษตรกรเองจะต้องเป็นผู้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่สร้างสุข

คุณบัวลอย ศรีคันธรักษ์ ผู้ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ จ.ขอนแก่น

คุณบัวลอย ศรีคันธรักษ์ เกษตรกรผู้ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น … แต่เดิมคุณบัวลอย ทำนาเพียงอย่างเดียว และประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีหลากท่วมทุกปี เมื่อลูกซื้อที่ดินห่างแม่น้ำชีให้จำนวน 8 ไร่ จึงเริ่มทำเกษตรทฤษฏีใหม่อย่างจริงจังเพราะสนใจและอยากทำมานานแล้ว ใช้เวลาเพียง 2 ปีก็เริ่มเห็นผล สามารถสร้างรายได้ และทำให้คุณบัวลอย มีความสุขมากในทุกๆวัน Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน มะเฟืองหวาน เกษตรผสมผสานสร้างรายได้

มะเฟือง เป็นผลไม้ไทยๆที่หลายคนมองข้าม ออกดอกติดผลได้ตลอดทั้งปี มีวิตามิน และคุณค่าทางอาหารสูง หลายๆคนนำมาแปรรูปเป็นสบู่มะเฟืองรักษาสิว หรือพอกหน้า ขายดิบขายดีร่ำรวยกันไป

เกษตรสร้างชาติ ตอน มะเฟืองหวาน เกษตรผสมผสานสร้างรายได้

คุณเล็ก บุณยวัตโนภาส ผู้ปลูกมะเฟืองหวาน จ.สงขลา

คุณเล็ก บุณยวัตโนภาส ผู้ปลูกมะเฟืองหวานและทำเกษตรผสมผสาน ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา … คุณเล็ก มีพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานทั้งหมด 37 ไร่ ปลูกยางพารา 27 ไร่ และทำสวนเกษตรผสมผสาน 10 ไร่ สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน ข้าวโพดหนองบัว ของดีขอนแก่น รสชาติหวานหอม กรอบอร่อย

ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันมากทางภาคอีสาน แต่มีความนิยมกินกันทั่วไป มีรสสัมผัสเหมือนกินข้าวเหนียว จึงเรียกข้าวโพดข้าวเหนียว สามารถปลูกและเก็บผลผลิตขายได้เร็ว เพราะข้าวโพดเป็นพืชอายุสั้น จึงทำเงินหมุนเวียนได้เร็วครับ

คุณสมหมาย สีดาคุณ ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฯ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

คุณสมหมาย สีดาคุณ ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น

คุณสมหมาย สีดาคุณ ผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฯ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น … คุณสมหมาย บอกว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ได้รวมตัวกันปลูกโดยใช้มาตรฐาน GAP เมื่อได้การรับรองแล้วจะมีการส่งข้าวโพดไปขายในห้างTop เดือนละ 6 ตัน กระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด