รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปลาจาระเม็ด

ปลาจาระเม็ด ,ปลาเปคู ,จาระเม็ด ,ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ,การเลี้ยงปลาจาระเม็ดน้ำจืด ,การเลี้ยงปลาจาระเม็ด ,อาหารปลาจาระเม็ด
เกษตรสร้างชาติ ตอน ลดต้นทุนเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน

ปลานิล ปลาสวาย และปลาจาระเม็ด สามารถเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวกันได้ และเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้องมีการวางแผนให้ดีครับ สิ่งสำคัญสุดคือ “ปลาจาระเม็ด” ต้องปล่อยลงบ่อทีหลังสุดเท่านั้นครับ!!!

เกษตรสร้างชาติ ตอน ลดต้นทุนเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน

คุณวสันต์ อินคล้าย เกษตรกรเจ้าของบ่อปลา ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คุณวสันต์ อินคล้าย เกษตรกรเจ้าของบ่อปลา ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นผู้เลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน เล่าให้ฟังว่า … การเลี้ยงปลาถ้าเลี้ยงชนิดเดียวก็จะไม่ค่อยกินอาหาร พออาหารเหลือน้ำก็เน่าเสีย ต้องถ่ายน้ำบ่อยๆ แต่พอเลี้ยงปลา 3 ชนิด มันจะกินอาหารได้ดีขึ้นมาก น้ำก็ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายก็ลดลง ต้นทุนลดกำไรก็ได้เพิ่มขึ้นมากครับ … ปัจจุบันคุณวสันต์ สามารถปลดหนี้สินได้หมดแล้วด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกันนี้แหล่ะครับ!!! Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด