รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปลานิล

ปลานิล ,การเลี้ยง ปลานิล ,เลี้ยง ปลานิล ,การเลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ ปูน ,อาหาร ปลานิล ,วิธี เลี้ยง ปลานิล ,เลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ ปูน ,เลี้ยง ปลานิล ใน บ่อซีเมนต์ ,การเลี้ยง ปลานิล ใน กระชัง ,วิธี การเลี้ยง ปลานิล ,วิธีการเลี้ยงปลานิล ,วิธี เลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ ปูน ,เลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ พลาสติก ,เลี้ยง ปลานิล ใน กระชัง ,ประวัติปลานิล ,การเลี้ยง ปลานิล ใน บ่อซีเมนต์ ,บ่อ ปลานิล ,การเลี้ยง ปลานิล หมัน ,การเลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ ดิน ,เมนู อาหาร ปลานิล ,บ่อ เลี้ยง ปลานิล ,การเลี้ยง ปลานิล ใน บ่อ ,เลี้ยง ปลานิล หมัน ,การ ให้ อาหาร ปลานิล ,วิธี เลี้ยง ปลานิล ใน บ่อซีเมนต์,เลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์,หญ้าเนเปียร์ อาหารปลานิล,วิธีทำอาหารปลานิล,วิธีทำหญ้าเนเปียร์อาหารปลานิล,ปลานิล เชียงราย,หญ้าเนเปียร์เชียงราย,เลี้ยงปลานิล

Page 1 of 212
เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาด้วยหญ้า สูตรอาหารประมงเชียงราย ลดรายจ่ายกำไรพุ่ง

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลานิลรายใหญ่ของประเทศมีการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 33,000 ไร่ มีเกษตรกรถึง 14,000 ราย ทำให้บางปีที่มีปลานิลออกตลาดมาก ราคาของปลานิลก็จะตกต่ำ ประกอบกับราคาอาหารสำเร็จรูปของปลานิลที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นประมงจังหวัดเชียงรายจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารปลานิลเพื่อช่วยลดต้นทุน

การผลิตอาหารปลานิลด้วยหญ้าเปียร์ ส่วนประกอบคือ ใช้หญ้าเนเปียร์พันธ์ปากช่อง1, ลำข้าว และอาหารปลานิลสำเร็จ จะช่วยลดต้นทุนได้ถึง 3-5 เท่า นอกจากนี้ เกษตรกรยังทำอาหารเสริมให้ปลานิลคือ นำหญ้าเนเปียร์มาวางสลับกับมูลวัวทำเป็นชั้นๆมัดรวมกัน ใส่ไว้ในบ่อ จะทำให้เกิด ไรแดง หนอนแดงแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ ทำให้ปลานิลเจริญเติบโตดี ประมงจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเลี้ยงปลานิลเกษตรแปรงใหญ่ ทำให้มีบริษัทส่งออกให้ความสนใจทำปลานิลแช่เเข็งส่งออกไปยังประเทศเยอรมันนี ทำให้เกษตรกรมีรายได้และราคาที่แน่นนอน

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาด้วยหญ้า สูตรอาหารประมงเชียงราย ลดรายจ่ายกำไรพุ่ง

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

 
เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ จ.ชลบุรี

ผู้เลี้ยงปลานิลในเขตอ.พานทอง จ.ชลบุรี ในสมัยก่อนประสบปัญหาเรื่องการตลาด โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และมีต้นทุนที่สูง เพราะต่างคนต่างเลี้ยง ต่างคนต่างขาย

เมื่อมีการรวมตัวกันเป็น ปลานิลแปลงใหญ่ หรือ แปลงใหญ่ปลานิล ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกัน มีเกษตรอำเภอเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ ทำให้รูปแบบการเลี้ยงชัดเจนมีมาตรฐานขึ้น ต้นทุนลดลง มีความมั่นคงทางตลาดมากขึ้น มีการแปรรูปผลผลิต ส่งผลให้รายได้และชึวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ถึงขนาดเตรียมจะยกระดับกลุ่มเป็น สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชลบุรี เลยทีเดียว

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ จ.ชลบุรี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ด้วยหญ้าเนเปียร์ ลดต้นทุน

ปลาดุก เป็นปลากินเนื้อ ส่วนปลานิล กินได้ทั้งพืชและสัตว์ แต่ทั้งปลาดุกและปลานิล ถ้าเลี้ยงไม่ดีเนื้อจะมีกลิ่นคาวค่อนข้างมาก แต่เมื่อปรับสูตรอาหาร นำเอาหญ้าเนเปียร์มาผสมให้ปลากิน กลับช่วยลดกลิ่นคาว และลดต้นทุนได้มากครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ด้วยหญ้าเนเปียร์ ลดต้นทุน

คุณหอมหวล ชื่นชมน้อย ผู้เลี้ยงปลาดุกและปลานิล จ.นครปฐม

คุณหอมหวล ชื่นชมน้อย ผู้เลี้ยงปลาดุกและปลานิล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม … คุณหอมหวล เลี้ยงปลามากว่า 30 ปีแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ แต่เดิมเลี้ยงมากไม่ได้เพราะต้นทุนอาหารสูง แต่ตอนนี้มีตลาดส่งออกเข้ามารับซื้อไม่อั้น มีเท่าไหร่รับหมด จึงทำให้เลี้ยงได้มากขึ้นครับ Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน ลดต้นทุนเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน

ปลานิล ปลาสวาย และปลาจาระเม็ด สามารถเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวกันได้ และเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้องมีการวางแผนให้ดีครับ สิ่งสำคัญสุดคือ “ปลาจาระเม็ด” ต้องปล่อยลงบ่อทีหลังสุดเท่านั้นครับ!!!

เกษตรสร้างชาติ ตอน ลดต้นทุนเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน

คุณวสันต์ อินคล้าย เกษตรกรเจ้าของบ่อปลา ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คุณวสันต์ อินคล้าย เกษตรกรเจ้าของบ่อปลา ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นผู้เลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกัน เล่าให้ฟังว่า … การเลี้ยงปลาถ้าเลี้ยงชนิดเดียวก็จะไม่ค่อยกินอาหาร พออาหารเหลือน้ำก็เน่าเสีย ต้องถ่ายน้ำบ่อยๆ แต่พอเลี้ยงปลา 3 ชนิด มันจะกินอาหารได้ดีขึ้นมาก น้ำก็ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายก็ลดลง ต้นทุนลดกำไรก็ได้เพิ่มขึ้นมากครับ … ปัจจุบันคุณวสันต์ สามารถปลดหนี้สินได้หมดแล้วด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลา 3 ชนิดในบ่อเดียวกันนี้แหล่ะครับ!!! Continue reading

Page 1 of 212
สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด