รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปลานิลแปลงใหญ๋
เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ จ.ชลบุรี

ผู้เลี้ยงปลานิลในเขตอ.พานทอง จ.ชลบุรี ในสมัยก่อนประสบปัญหาเรื่องการตลาด โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และมีต้นทุนที่สูง เพราะต่างคนต่างเลี้ยง ต่างคนต่างขาย

เมื่อมีการรวมตัวกันเป็น ปลานิลแปลงใหญ่ หรือ แปลงใหญ่ปลานิล ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกัน มีเกษตรอำเภอเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ ทำให้รูปแบบการเลี้ยงชัดเจนมีมาตรฐานขึ้น ต้นทุนลดลง มีความมั่นคงทางตลาดมากขึ้น มีการแปรรูปผลผลิต ส่งผลให้รายได้และชึวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ถึงขนาดเตรียมจะยกระดับกลุ่มเป็น สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชลบุรี เลยทีเดียว

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ จ.ชลบุรี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล

หลังจากที่รัฐบาลเริ่มจัดการวางผังการทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือ Agri-Map เราก็เห็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ … อย่าง โครงการแปลงใหญ่ปลานิล หรือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ที่จะส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ (นำร่อง 4 จังหวัด) ให้เพาะเลี้ยงปลานิล ได้แก่ ชลบุรี นครศรีธรรมราช เชียงราย และ กาฬสินธุ์

เกษตรสร้างชาติ ตอน เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

โดยเฉพาะที่ชลบุรี ในอ.พนัสนิคม อ.พานทอง มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลานิลอยู่มากถึง 300 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ … ผลผลิตที่ได้นอกจากขายปลานิลสดให้กับร้านอาหารต่างๆที่นิยมนำไปทำเมนูปลาต่างๆเช่น ปลานิลย่างเกลือ ปลานิลทอด ฯลฯ ยังมีการแปรรูปปลานิลเป็นปลานิลชำแหละพร้อมทอด ไส้อั่วปลานิล ฯลฯ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด