ชาวบ้านนาล้อมปลื้ม ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน ได้ประโยชน์ 3 ต่อ ทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากสารเคมี ไร้ติดเชื้อ “โควิด-19” แถมยังลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติได้อย่างทันสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพของตัวเอง ตลอดจนคนในชุมชนให้แข็งแรง เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ จึงนับเป็นความโชคดี ที่ชาวบ้านนาล้อม หมู่ 10 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในชุมชน จึงมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง...