นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19 พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สนองตอบต่อตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อย่างรวดเร็ว สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย จากเกษตรกรในพื้นที่รอบค่ายพระยอดเมืองขวาง...