Tag: เกษตรพอเพียง

ปลูกผักปลอดสารพิษ ลดเสี่ยงสารเคมี-โควิด 19

ชาวบ้านนาล้อมปลื้ม ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน ได้ประโยชน์ 3 ต่อ ทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากสารเคมี ไร้ติดเชื้อ “โควิด-19” แถมยังลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติได้อย่างทันสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพของตัวเอง ตลอดจนคนในชุมชนให้แข็งแรง เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ จึงนับเป็นความโชคดี ที่ชาวบ้านนาล้อม หมู่ 10 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในชุมชน จึงมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง...

ตำรวจสุราษฎร์ ใช้เวลาว่าง ปลูกผักสวนครัว ทำเป็นอาหารกลางวัน

วางปืนมาจับจอบ! นักสืบสุราษฎร์ ใช้เวลาว่าง ปลูกผักสวนครัว ทำเป็นอาหารกลางวัน วันที่ 7 พ.ค. ที่ กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปรับพื้นที่เปลี่ยนภูมิทัศน์จากพื้นที่รกร้างให้เป็นแปลงเกษตร และพืชผักริมรั้ว เพื่อปลูกผักสวนครัวกว่า 30 ชนิด เพื่อมาทำเป็นเมนูสวัสดิการ อาหารกลางวันให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับประทานในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเป็นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร...

ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19 พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สนองตอบต่อตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อย่างรวดเร็ว สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย จากเกษตรกรในพื้นที่รอบค่ายพระยอดเมืองขวาง...