รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ไร่กาแฟ จ.สงขลา
เกษตรสร้างชาติ ตอน ผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจร

กาแฟ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทยนานแล้ว การปลูกกาแฟเพื่อเก็บเมล็ดกาแฟก็สร้างรายได้ให้กับคนไทยในหลายๆจังหวัด ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็นิยมปลูกกันบนดอยสูง เป็นพันธุ์อาราบิก้า ส่วนทางภาคใต้และพื้นราบนั้นก็สามารถปลูกกาแฟได้เช่นกัน แต่เป็นพันธุ์โรบัสต้าครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจร

คุณสมบัติ หมัดเล ผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า จ.สงขลา

คุณสมบัติ หมัดเล ผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา … คุณสมบัติ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งยางพารา และไม้ผลต่างๆ หนึ่งในนั้น คุณสมบัติ ก็มีต้นกาแฟปลูกปะปนอยู่ในสวนเกษตรผสมผสานด้วยจำนวน 30 ต้น ในพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ ซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้อย่างดีครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด