รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ไร่นาสวนผสม
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรพอเพียงสร้างชีวิต

อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี เกษตรกร จ.เลย คนนี้ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เพราะท่านไม่เคยหยุดคิด หยุดพัฒนา จากคนที่มีฐานะยากจน จบแค่ ม.6 อีกทั้งยังทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเกือบครึ่งชีวิต มีแต่ความจนจึงอยากหลุดพ้นความจนนี้ อาจารย์เฉลิมชัยจึงเริ่มจากการรับจ้างวันละ 25 บาท แบ่งใช้ครึ่งนึง ซื้อต้นไม้ครึ่งนึง ที่ไหนมีอบรม อาจารย์ก็ไปเพราะได้ความรู้และได้ต้นไม้ฟรีมาด้วย ค่อยเป็นค่อยไปจนตอนนี้ ได้เป็นอาจารย์มหาบัณฑ์กิตติมศักดิ์

ที่ไร่ของอาจารย์เฉลิมชัย ทำไร่นาสวนผสม ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักใช้เอง เป็นเกษตรพอเพียง อีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรให้ผู้คนเข้ามาเรียน  มีหลายแบบให้เรียนรู้เพื่อได้ไปใช้ให้เหมาะกับตัวเอง เช่น ทำ 1 ไร่ 1 แสน, 1 ไร่แก้จน ,ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น รายได้หลักของอาจารย์คือ เห็ดสด เห็ดแปรรูป จากมีหนี้ 7 ล้าน หมดภายใน 4 ปี

เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรพอเพียงสร้างชีวิต

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

การทำเกษตรผสมผสาน จะสามารถช่วยให้มีรายได้หลายทาง เป็นรายได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมกันไป ปลูกพืชก็ปลูกหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงหลายชนิด แต่ทุกๆอย่างเกื้อกูลกันและกัน … ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานให้ได้ผลดีเลิศจำเป็นต้องรู้จักการลดต้นทุนในการทำเกษตรด้วยครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ จ.ขอนแก่น

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ บ้านนาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น … คุณอภิเษก เป็นคนจังหวัดราชบุรี ที่มาทำงานและลงหลักปักฐานที่ขอนแก่น เริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี 47 จากเดิมที่ดินแปลงนี้มีแต่กรวดทราย ดินแน่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ รากพืชไม่สามารถหยั่งลึกลงดินได้ เรียกว่า ปลูกอะไรแทบไม่ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ คุณอภิเษก บอกว่า … “ผมปลดหนี้ได้เพราะการทำเกษตรบนผืนดินแห่งนี้” เลยละครับ !!! Continue reading
ฟ้าปกดิน ตอน ชลภัทร วงศ์วิทยา

ฟ้าปกดินย้อนหลังตอนนี้พาไปพบกับ คุณลุงชลภัทร ผู้ซึ่งนำความรู้จากม.ชีวิต มาปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ

ฟ้าปกดิน ตอน ชลภัทร วงศ์วิทยา

คุณชลภัทร วงศ์วิทยา ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจากม.ชีวิต มาปรับใช้ในหลายๆด้าน ในส่วนของอาชีพเกษตร คุณลุงชลภัทร ใช้พื้นที่หลังบ้านเพียงเล็กน้อยมาปลูกผักผสมผสาน นอกจากไว้รับประทานในครอบครัว ยังสามารถขายทำรายได้ให้ถึงวันละ 500 บาท นอกนั้นยังมีพื้นที่ทำนาสวนผสม มีการเลี้ยงปลาในร่องน้ำรอบแปลงนา มีการเลี้ยงเป็ดไข่ และไก่ไข่ เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวก็ทำเงินวันละ 200 กว่าบาท เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด