รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

081-0145697
เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

การทำเกษตรผสมผสาน จะสามารถช่วยให้มีรายได้หลายทาง เป็นรายได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมกันไป ปลูกพืชก็ปลูกหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงหลายชนิด แต่ทุกๆอย่างเกื้อกูลกันและกัน … ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานให้ได้ผลดีเลิศจำเป็นต้องรู้จักการลดต้นทุนในการทำเกษตรด้วยครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ จ.ขอนแก่น

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ บ้านนาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น … คุณอภิเษก เป็นคนจังหวัดราชบุรี ที่มาทำงานและลงหลักปักฐานที่ขอนแก่น เริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี 47 จากเดิมที่ดินแปลงนี้มีแต่กรวดทราย ดินแน่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ รากพืชไม่สามารถหยั่งลึกลงดินได้ เรียกว่า ปลูกอะไรแทบไม่ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ คุณอภิเษก บอกว่า … “ผมปลดหนี้ได้เพราะการทำเกษตรบนผืนดินแห่งนี้” เลยละครับ !!! Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด