รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

085-7048249
เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนผลไม้ตามแนวทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการทำเกษตรแบบแบ่งพื้นที่เพาะปลูก 30:30:30:10 คือ แหล่งน้ำ 30% นาข้าว 30% พืชสวน 30% และที่อยู่อาศัย 10% ซึ่งก็ไม่ได้เคร่งครัดตายตัว เกษตรกรสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัยได้ แต่สิ่งสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่คือ ไม่ให้ทำเชิงเดี่ยวเต็มพื้นที่ เพราะจะมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนต่างๆนั่นเองครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนผลไม้ตามแนวทฤษฎีใหม่

คุณเบญจา ริ้วทองชุ่ม ผู้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.นครปฐม

คุณเบญจา ริ้วทองชุ่ม ผู้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม … แต่เดิมคุณเบญจา และสามี ก็เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าหน่อไม้ฝรั่งจะมีราคาแพง แต่เมื่อปลูกกันมากๆราคาก็ตกต่ำตามกลไกตลาด คุณเบญจา จึงขาดทุน เป็นหนี้สิน … แต่สุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จนวันนี้หมดหนี้สิน และมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำสวนผลไม้ผสมผสานนั่นเองครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด