รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

087-2955977
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ลูกดก น้ำหอมหวาน ออกลูกทั้งปี

มะพร้าวน้ำหอม เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่อนาคตสดใสเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออก ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงมาก แค่ในอาเซียน มาเลเซีย สิงคโปร์ ก็ไม่พอขายแล้วครับ จากเมื่อก่อนมะพร้าวน้ำหอมไทยส่งออกเพียงปีละ 10 ล้านบาท จนปัจจุบันส่งออกปีละกว่า 800 ล้านบาทแล้ว แต่น่าเสียดายที่ปริมาณการผลิตไม่มากพอครับ

คุณประเสริฐ ศรีระสันต์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คุณประเสริฐ ศรีระสันต์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จ.สงขลา

คุณประเสริฐ ศรีระสันต์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา … แนะนำเทคนิคการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตดกตลอดปีโดยไม่หวงวิชาดังนี้ครับ… Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด