รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

acid soil
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรกรนราธิวาสทำสวนผสมตามแนวพระราชดำริ

ดินเปรี้ยว” คือ ดินเป็นกรด (Acid Soil) เมื่อวัดค่า ph จะได้ต่ำกว่า 7.0 ยิ่งต่ำมากยิ่งเปรี้ยวจัด … ส่วน “ดินเค็ม(saline soil) คือ ดินที่มีความเค็มสูง อาจมีเกลือปนอยู่ในชั้นดิน บางครั้งจะเห็นคราบเกลือได้ชัดเจนในฤดูแล้ง … ทั้งดินเปรี้ยวและดินเค็ม ต่างเป็นปัญหาของเกษตรกรมาช้านาน จนกระทั่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้พื้นที่แห้งแล้งกลับพลิกฟื้นเขียวขจีได้จนทุกวันนี้ครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรกรนราธิวาสทำสวนผสมตามแนวพระราชดำริ

ลุงจันทร์ ชาญแท้ เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน จ.นราธิวาส

ลุงจันทร์ ชาญแท้ เกษตรกรผู้ทำเกษตรผสมผสาน ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส … ลุงจันทร์ เป็นผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและได้กราบบังคมทูลว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวทำเกษตรไม่ได้ จนนำไปสู่โครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ชื่อว่า “แกล้งดิน” นั่นเองครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด