รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

Meng Sading
รายการตื่นข่าว ตอน ชาวบ้านแห่เลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้กว่าสองหมื่นฟาร์ม! 16 พ.ย.57

จิ้งหรีด มีข้อดีหลากหลาย และเป็นอาหารแห่งอนาคต จึงเป็นอาชีพเกษตรแห่งอนาคตด้วย ซึ่งจิ้งหรีด มีโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์ แต่โปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นกรดอะมิโนคนละตัว ซึ่งกรดอะมิโนจากจิ้งหรีดมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตด้วย … นี่ยังไม่นับประโยชน์ในด้านการผลิต ซึ่งจิ้งหรีดใช้เวลาเลี้ยง 45 วันก็กินได้ แต่หมู หรือวัว ใช้เวลาเลี้ยงเป็นปีจึงได้ขนาด … มีผลการวิจัยบอกว่า การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 กิโล ใช้อาหาร 2 กิโล … แต่การเลี้ยงวัว 1 กิโล ต้องใช้อาหาร 8 กิโล (แถมจิ้งหรีดยังกินพวกเศษผักเหลือๆที่จะทิ้งแล้วอีกด้วยนะครับ)

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อ.ประจำภาควิชากีฏวิทยา ม.ของแก่น

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยของแก่น … บอกว่า ต่างประเทศตื่นตัวมานาน แต่ในบ้านเรากินกันมานานกว่า กินกันเป็นเรื่องปกติจนไม่ตื่นเต้นอะไร ส่วนต่างประเทศตื่นเต้นมากๆ มาสัมภาษณ์อาจารย์บ่อยมาก …โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ชื่อว่า “Meng Sading” ที่ส่งไปขายประเทศฝรั่งเศษ โด่งดังมาก ราคาห่อขนาดครึ่งกิโลกรัมขาย 4-5 พันบาทเลยทีเดียว!!! Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด