รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

Orchids for mom
เกษตรสร้างชาติ ตอน Orchids for mom

กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีการปลูกเพื่อขายและส่งออกแต่ละปีทำเงินได้มหาศาล แหล่งปลูกกล้วยไม้ใหญ่ๆในประเทศไทยจะอยู่แถวโซนภาคกลาง เช่น นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เป็นต้น

เกษตรสร้างชาติ ตอน Orchids for mom

คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้ อ.บางเลน จ.นครปฐม

คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้ อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้มีการผสมพันธุ์กล้วยไม้และเกิดการกลายพันธุ์ได้กล้วยไม้ใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิม คือ เป็นกล้วยไม้สกุลหวาย แต่ดอกออกมากลีบดอกหยิกหยักคล้ายกับดอกกล้วยไม้สายพันธุ์แคทลียา ซึ่งคุณพันธพัฒน์ ให้ชื่อว่า Orchids for Mom (ออร์คิดส์ ฟอร์ มัม) เพราะขยายพันธุ์ออกมาได้พอดีกับช่วงวันแม่นี้พอดี Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด