รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

Organic Thailand
เกษตรสร้างชาติ ตอน ห่มดิน พลิกฟื้นดินเสีย เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

ห่มดิน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผู้ศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา ต้องรู้และเข้าใจ เพราะการห่มดิน เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นผืนดิน ทำให้ดินกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เมื่อผืนดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถปลูกพืชใดๆก็เจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพสูงตามมานั่นเองครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ห่มดิน พลิกฟื้นดินเสีย เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

คุณโกมล อ่อนสด เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ จ.นครปฐม

คุณโกมล อ่อนสด เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม … คุณโกมล ก็เหมือนเกษตรกรคนอื่นๆที่เคยทำเกษตรเคมีมาอย่างโชกโชน ผืนดินแปลงปัจจุบันนี้เมื่อ 20 ปีก่อนดินเลวมาก ปลูกอะไรไม่ขึ้น เวลาหน้าแล้งเห็นคราบขาวๆเหมือนขี้เกลือชัดเจน คุณโกมล จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาศึกษาแนวทางเกษตรตามศาสตร์พระราชา คือไม่ใช้สารเคมีใดๆ ไม่เปลือยดิน มีการห่มดิน ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ ปลูกพืชผักผลไม้ได้ผลดี ถึงขนาดส่งไปขายต่างประเทศเลยทีเดียวครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด