รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

propolis
เกษตรสร้างชาติ ตอน เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล

ชันโรง ตามธรรมชาติลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่างๆในการเกษตร ยาฆ่าแมลงจะฆ่าทั้งแมลงศัตรูพืชและแมลงที่มีประโยชน์ ชันโรง จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆเช่นกัน … ดังนั้นการขยายพันธุ์ชันโรง การเลี้ยงชันโรง จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล

คุณสงศักดิ์ คำชัยลึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จ.เชียงใหม่

คุณสงศักดิ์ คำชัยลึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ … บอกว่า… ชันโรงมีรัศมีการบินเพื่อผสมเกสร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 ไร่ จึงคุ้มค่าการลงทุนอย่างมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากชันโรง ยังมีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากอีกด้วย Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด