รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

Young Smart Famer ราชบุรี
เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกผักไร้ดินราชบุรี รายได้หลักแสนต่อเดือน

ผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักปลอดสารพิษ ปลูกแบบไม่ใช้ดิน ลำเลียงสารอาหารผ่านระบบน้ำ ซึ่งผู้ปลูกสามารถควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศได้ ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกผักไร้ดินราชบุรี รายได้หลักแสนต่อเดือน

คุณธชต กิตติวัฒน์ ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ.ราชบุรี

คุณธชต กิตติวัฒน์ ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี … คุณธชต เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดราชบุรีให้เป็น Young Smart Farmer เนื่องจากมีความรู้ และมีการใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ผลเป็นอย่างดี สามารถขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยละครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด