รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

Young Smart Farmer
เกษตรสร้างชาติ ตอน Young Smart Farmer ทำสวนทุเรียนส่งออกจีน

สวนทุเรียนครอบครัวบัวสาย จ.สงขลา ได้ปลุกทุเรียนหลายสายพันธุ์ เช่น หมอนทอง พวงมณี ชะนี เป็นต้น ได้รับการสานต่อจากลุกที่เรียนจบปริญญาโทมาบริการจัดการในสวนทุเรียน ทั้งเรื่องการตลาด คุณภาพให้ดีขึ้น จนได้รับมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังมีลูกค้าจากประเทศจีนมารอรับซื้อทุเรียนถึงสวน ทำให้มีรายได้หลายแสนบาทต่อปีอีกด้วย

สวนทุเรียนครอบครัวบัวสาย ได้เน้นเรื่องการดูแลต้นทุเรียน เอาใจใส่ ทั้งเรื่องการจัดการน้ำและดินให้ดี เพื่อให้ได้ทุเรียนที่ออกผลิตผลมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งใจไว้

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน Young Smart Farmer ทำสวนทุเรียนส่งออกจีน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

การทำเกษตรผสมผสาน จะสามารถช่วยให้มีรายได้หลายทาง เป็นรายได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมกันไป ปลูกพืชก็ปลูกหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงหลายชนิด แต่ทุกๆอย่างเกื้อกูลกันและกัน … ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานให้ได้ผลดีเลิศจำเป็นต้องรู้จักการลดต้นทุนในการทำเกษตรด้วยครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ จ.ขอนแก่น

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ บ้านนาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น … คุณอภิเษก เป็นคนจังหวัดราชบุรี ที่มาทำงานและลงหลักปักฐานที่ขอนแก่น เริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี 47 จากเดิมที่ดินแปลงนี้มีแต่กรวดทราย ดินแน่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ รากพืชไม่สามารถหยั่งลึกลงดินได้ เรียกว่า ปลูกอะไรแทบไม่ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ คุณอภิเษก บอกว่า … “ผมปลดหนี้ได้เพราะการทำเกษตรบนผืนดินแห่งนี้” เลยละครับ !!! Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด