รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว
ดูรายการฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอน คุณดำรง คำจันทร์

คุณดำรง คำจันทร์ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

จากเดิมเคยทำนาแต่เพียงอย่างเดียว เป็นเกษตรเชิงเดี่ยว 100%ในพื้นที่ทั้งหมดสามสิบกว่าไร่ แต่ไปไม่รอด เมื่อเริ่มทำเกษตรผสมผสานช่วงแรก ก็ยังประสบปัญหาเนื่องจากขาดความรู้ เอาเงินเป็นตัวตั้ง กู้เงินมาขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ … การเลี้ยงก็ไม่มีเคยมีประสบการณ์มาก่อน คิดกำไรโดยใช้การคำนวณในกระดาษเป็นหลัก แต่เมื่อลงมือทำจริงไม่ได้ตามนั้น สุดท้ายเลยมีหนี้สินมากมาย

หลังจากนั้นได้ไปเริ่มศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การทำเกษตรพอเพียง ตามที่ต่างๆ มีหน่วยงานต่างๆพาไปอบรม จึงเริ่มต้นกลับมาปรับพื้นที่ใหม่ มีการวางแผนเกษตรผสมผสานให้เกื้อกูลกัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสมดุลมากขึ้น จึงประสบความสำเร็จ
คุณดำรง ให้ความสำคัญกับการปลูกหญ้าแฝกเป็นอันดับแรก เพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆคนคิด อย่างเช่น ใบมุงหลังคาได้ รากชอนไชได้ลึกช่วยเพิ่มออกซิเจนในดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ดี

ในสวนของคุณดำรง ไม่ได้ปลูกแค่ผักสวนครัวอย่างเดียว แต่คุณดำรง ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ปลูกไม้ยืนต้นผสมลงไปด้วยมากมาก เช่น กล้วย มะรุม มะยม มะกรูด น้อยหน่า มะม่วง สัก ฯลฯ คุณดำรง บอกว่าเป็นการปลูกตามแนวทาง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ซึ่งคุณดำรง บอกว่า … แต่เราจะทำให้ได้ประโยชน์ 10 อย่าง โดยการเพิ่มค่าลงไปให้มากขึ้นอีก เช่น เอามดแดงมาเลี้ยงในต้นมะม่วง เป็นต้น

คุณดำรง มีการผลิตปุ๋ยใช้เอง โดยการเลี้ยงควายไว้ 4 ตัว ผลิตปุ๋ยคอกได้ 3 กระสอบ ถ้าตีราคากระสอบละ 40-50 บาท อาทิตย์หนึ่งก็ออมเงินได้ 100 กว่าบาทต่ออาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ได้ยุ่งยาก และไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยแม้แต่บาทเดียว

นอกจากนี้คุณดำรง มีการเลี้ยงไก่ และปลา โดยเลี้ยงไก่ดำภูพาน ไก่ไข่ ไก่สามสาย รวมๆกัน ส่วนการเลี้ยงปลา สมัยก่อนนี้มุ่งแต่ผลกำไร มีการให้อาหารเร่ง ให้วิตามิน เป็นการเลี้ยงเพื่อให้ทันต่อตลาด ทำให้คุณดำรง มีความเครียดมาก แต่ปัจจุบันไม่มุ่งเน้นการตลาด เลี้ยงแบบพอเพียงและพึ่งพากัน เอารำที่เหลือจากเลี้ยงไก่มาเลี้ยงปลา เอาขี้ไก่มาให้ปลากิน

คุณดำรง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และยังมีการจดบันทึก ทำบัญชีครัวเรือนอีกด้วย ทำให้สามารถรับรู้ถึงรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน สามารถวางแผนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆได้

จากคนที่เคยวิ่งตามกระแสของสังคม ไม่ว่าใครบอกอะไรดีก็ทำ สุดท้ายมีหนี้สินมากมาย จนเมื่อคุยกับตัวเองแล้วค่อยๆคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกวันนี้คุณดำรง สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง อยู่อย่างไม่มีหนี้ … ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า คุณดำรง ได้รู้ซึ้งและเข้าถึงความพอเพียงแล้ว อย่างแท้จริง

ดูรายการฟ้าปกดินย้อนหลังฉบับเต็ม ตอน คุณดำรง คำจันทร์ ได้ด้านล่างนี้ครับ


ขอขอบคุณภาพและคลิปจาก Youtube โดย FrontPage CHANNEL

Facebook Comments

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด