รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว
ดูหอมแผ่นดิน ตอน สายใยแห่งแผ่นดิน

ดูรายการหอมแผ่นดินย้อนหลัง ตอนพิเศษ ตอนนี้นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณีกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นมีอาชีพ และสามารถอยู่ได้ในท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักปณิธาน คนกับป่าต้องอยู่ร่วมกันได้ อาศัยพึ่งพา ดูแลรักษา คนรักษาป่า ป่าเลี้ยงชีวิตคน

 

จากเดิมที่ชาวบ้านอดอยาก อยู่ในถิ่นกันดาร ไม่มีรายได้ มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรเลื่อนลอย พระราชินีท่านได้พระราชทานโครงการให้ชาวบ้านได้มีการทำการเกษตรแบบพอเพียง ไม่ใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคนและธรรมชาติ ทำให้ดีต่อสภาพแวดล้อม ตั้งแต่บนยอดดอย จนถึงพื้นราบ

ในคลิปได้พูดถึง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง” จ.เชียงใหม่ ที่มีการเปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอย มาร่วมกันอนุรักษ์ป่า และปลูก “ถั่วแระญี่ปุ่น” ส่งประเทศญี่ปุ่น จนประสบความสำเร็จ ทำให้มีรายได้อย่างยั่งยืน


ถั่วแระญี่ปุ่น

คุณประกอบ โนนไทย กล่าวว่า “… เราเฉลี่ยรายได้ เรามาทำตรงนี้ เราไปทำงานในเมือง รายได้อาจจะมากกว่าไปทำงานในเมือง อยู่ได้ละครับ อยู่แบบมั่นคง เรามีความสุข ได้อยู่กับบ้านเรา ได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว มีครอบครัวที่เข็มแข็ง มั่นคง อยู่กับป่า อยู่กับชุมชน…” ดั่งพระราชปณิธานที่ตั้งไว้ คือให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล พื้นที่ป่าขยายมากขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อการยังชีพได้

ในคลิปกล่าวถึงอีกแห่งหนึ่งคือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านบ่อเดือนห้า เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทำผ้าไหม ทอผ้าไหม และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ มีการรวมกลุ่มกันขายให้กับโครงการ ซึ่งทางโครงการจะรวบรวมไปขายผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ให้อาหารไหม

แผ่นดินนี้ช่วยให้เรามีอยู่มีกิน ถ้าแผ่นดินนี้เป็นอะไรไปจะเสียใจที่สุด เพราะแผ่นดินนี้มันอบอุ่น…”  แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล แต่น้ำจากพระราชหฤทัยก็แผ่มาถึง ซึ่งทำให้ครอบครัวของชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ มีงานทำให้แผ่นดินเกิดของตนเอง และยังสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ดูคลิปรายการหอมแผ่นดินย้อนหลัง ตอน สายใยแห่งแผ่นดิน ฉบับเต็มได้ด้านล่างนี้…


ขอขอบคุณภาพและคลิปจาก Youtube โดย Payai TV

Facebook Comments

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด