รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

รายการเกษตรภาคตะวันออก

รายการเกษตร ข่าวเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออก ผมรวมภาคตะวันตกไว้ด้วยกันกับภาคตะวันออกนี้ด้วยครับ จังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคตะวันออกนี้ เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด… นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปราชญ์เกษตรที่อยู่ในภาคตะวันออก เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ ในการทำอาชีพเกษตร ทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกครับ

รายการเกษตรภาคตะวันออก

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด