รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

รายการเกษตรภาคใต้

รายการเกษตร ข่าวเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ ผมรวมภาคตะวันตกไว้ด้วยกันกับภาคใต้นี้ด้วยครับ จังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคใต้นี้ เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส … ซึ่งผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปราชญ์เกษตร เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ ในการทำอาชีพเกษตร ทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดในภาคใต้

รายการเกษตรภาคใต้

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด