รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว
 ระบบน้ำหยด มันสำปะหลังเเปลงใหม่ เพิ่มผลผลิต 5 เท่า

เมื่อก่อน เกษตรกรบ้านหนองสังข์ปลูกมันสำปะหลังเสร็จแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติ ได้ดูแลใส่ปู๋ย เอาหญ้า ตามแบบเดิมๆที่ทำกันมาสมัยก่อน ผลผลิตที่ได้จึงน้อย ราคามันสำปะหลังที่ได้ก็ถูกกดราคา เกษตรกรบ้านหนองสังข์จึงรวมตัวกันทำเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้ ระบบน้ำหยด  มีพื้นที่ 1,200 ไร่

การใช้น้ำหยดเข้าแปลงมันสำปะหลัง ทำให้ช่วยลดต้นทุน เรื่องน้ำ ลดแรงงาน  อีกทั้งมันสำปะหลังยังเจริญเติบโตดี  และทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  จากที่เคยได้ผลผลิต  2-3 ตัน /ไร่  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำหยด ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ตัน/ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ระบบน้ำหยด มันสำปะหลังเเปลงใหม่ เพิ่มผลผลิต 5 เท่า

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

Facebook Comments

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด