รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว
เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

การทำเกษตรผสมผสาน จะสามารถช่วยให้มีรายได้หลายทาง เป็นรายได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมกันไป ปลูกพืชก็ปลูกหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงหลายชนิด แต่ทุกๆอย่างเกื้อกูลกันและกัน … ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานให้ได้ผลดีเลิศจำเป็นต้องรู้จักการลดต้นทุนในการทำเกษตรด้วยครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ จ.ขอนแก่น

คุณอภิเษก ประเสริฐ เกษตรกรต้นแบบ บ้านนาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น … คุณอภิเษก เป็นคนจังหวัดราชบุรี ที่มาทำงานและลงหลักปักฐานที่ขอนแก่น เริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี 47 จากเดิมที่ดินแปลงนี้มีแต่กรวดทราย ดินแน่น ขาดความอุดมสมบูรณ์ รากพืชไม่สามารถหยั่งลึกลงดินได้ เรียกว่า ปลูกอะไรแทบไม่ได้เลย แต่ปัจจุบันนี้ คุณอภิเษก บอกว่า … “ผมปลดหนี้ได้เพราะการทำเกษตรบนผืนดินแห่งนี้” เลยละครับ !!!

คุณอภิเษก เริ่มต้นจากการปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบ เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เริ่มพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดสระเก็บกักน้ำไว้ใช้ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่จึงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ…
การทำเกษตรผสมผสาน คุณอภิเษก มีการเลี้ยงปลาในสระน้ำ ปลูกข้าวไว้กินและขาย 8 ไร่ เลี้ยงเป็ด ห่าน ไก่ชีท่าพระ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย ปลูกพืชผักไว้รอบๆสระน้ำเพื่อสะดวกในการใช้น้ำในสระรด มีการเพาะเห็ดขอนขาว ซึ่งเห็ดขอนขาวเป็นรายได้หลัก เป็นรายได้ที่ได้ทุกวัน … มีการลดต้นทุน ด้วยการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชต่างๆเอง มีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และไม้ผลต่างๆอีกมาก … เรียกว่าใช้ประโยชน์ทุกตารางเมตรให้คุ้มค่าจริงๆครับ

ปัจจุบันนี้ คุณอภิเษก ได้รับเลือกเป็น Young Smart Farmer และพื้นที่เกษตร ของคุณอภิเษก ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ถึง 3 ศูนย์ คือ…1.ศูนย์จัดการพืชชุมชน 2.ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย 3.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หากเกษตรกรหรือผู้สนใจท่านใดต้องการไปเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ …คุณอภิเษก 081-0145697

ดูย้อนหลังเกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

Facebook Comments

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด