รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย การปลูกขึ้นฉ่าย ปลูกขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่ายไร้ดิน ขึ้นฉ่ายไฮโดร ขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์ การปลูกขึ้นฉ่ายแบบไร้ดิน การปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดิน การปลูกขึ้นฉ่ายแบบไฮโดรโปนิกส์ วิธีปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดิน วิธีการปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์
เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้

ขึ้นฉ่าย เป็นผักที่มีศัตรูพืชน้อย เพราะใบมีกลิ่นแรงเฉพาะตัว และราคาขึ้นฉ่ายค่อนข้างสูง เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปีอีกด้วยครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้

คุณพิโชติ ผุดผ่อง ผู้ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์ จ.สงขลา

คุณพิโชติ ผุดผ่อง ผู้ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา … ขึ้นฉ่าย ที่คุณพิโชติ ปลูกนั้นเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากขึ้นฉ่าย มีปัญหาในการปลูกตามพื้นดิน เพราะจะปลูกได้แค่ครั้งเดียว ปลูกซ้ำจะไม่ขึ้นหรือไม่ค่อยโต จึงต้องทำการย้ายไปปลูกที่อื่น แต่การปลูกแบบไฮโดรนั้น ไม่จำเป็นต้องย้ายไปปลูกที่อื่น สามารถปลูกซ้ำได้กี่รอบก็ได้ ทำให้สร้างรายได้ได้ต่อเนื่องทั้งปีครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด