รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์ ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ,วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ,อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัด ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบประหยัด ,ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขาย ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขาย ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทําเอง ,ผักไฮโดรโปนิกส์ ราคา ,ผักไฮโดรโปนิกส์มีอะไรบ้าง ,ผักไฮโดรโปนิกส์ มีอะไรบ้าง ,ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง ,ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,ปลูก ผัก ไฮ โดร ,ผัก ไร้ ดิน ,ชุด ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก พืช ไร้ ดิน ,อุปกรณ์ ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,วิธี ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,ผัก ไฮ โดร ,เมล็ด ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก พืช ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปุ๋ย ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ตลาด ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,วิธี การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ประหยัด ,รับ ซื้อ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,วิธี ปลูก ผัก ไฮ โดร ,ฟาร์ม ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ง่ายๆ ,อุปกรณ์ ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ประหยัด ,ปลูก พืช ไร้ ดิน ,ราคา ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก ไฮ โดร ,การ ปลูก พืช ไร้ ดิน แบบ ง่าย ,ราง ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อบรม ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไม่ ใช้ ดิน ,ไฮ โดร โป นิ ก ส์ คือ ,ธุรกิจ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อุปกรณ์ ปลูก ผัก ไฮ โดร ,ผัก สลัด ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก พืช ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อุปกรณ์ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,พืช ไร้ ดิน ,ผัก hydroponic ,ผัก ไร้ ดิน แบบ ประหยัด ,พืช ไฮ โดร โพ นิ ก ส์ ,วิธี การ ปลูก พืช ไร้ ดิน ,วิธี การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,การ ปลูก ผัก hydroponics ,การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ คือ ,สวน ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก พืช แบบ ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อุปกรณ์ การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,สอน ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก hydroponics ,ปุ๋ย ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,แปลง ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อุปกรณ์ ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ประหยัด ,อุปกรณ์ ปลูก ผัก hydroponic ,วิธี ปลูก พืช ไร้ ดิน ,ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ง่าย ,ซื้อ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก พืช แบบ ไฮ โดร พอ นิ ก ส์ ,แปลง ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก แบบ ไฮ โดร โพ นิ ก ส์ ,ธุรกิจ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ซื้อ อุปกรณ์ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,เรียน ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,เมล็ด พันธุ์ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ขายส่ง ,ไฮ โดร โป นิ ก ส์ อุปกรณ์ ,ปลูก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก ออ แก นิ ค ,วิธี ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ประหยัด ,ขั้น ตอน ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,การ ปลูก ผัก hydroponic ,วิธี ปลูก ผัก ออ แก นิ ก ,อบรม การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,วิธี การ ปลูก พืช ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ค ,ซื้อ เมล็ด ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,เครื่อง ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ขาย ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,อบรม ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ราคา ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ทํา เอง ,อบรม ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไร้ ดิน ใน ขวด ,อุปกรณ์ การ ปลูก พืช ไร้ ดิน ,ไฮ โดร โป นิ ก ส์ hydroponics ,ปุ๋ย ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ทํา เอง ,เรียน ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ฟรี ,ผัก ไฮ โดร โป นิ ค ,วิธี การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน แบบ ง่าย ,วิธี การ ปลูก พืช ไร้ ดิน แบบ ง่าย ,ชื่อ ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก สลัด ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ แบบ ง่ายๆ ,การ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ค ,อบรม ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ฟรี ,ชุด ปลูก ผัก ไร้ ดิน ,วิธี ปลูก ไฮ โดร โป นิ ก ส์ ,โครงการ ปลูก ผัก ไฮ โดร โป นิ ก ส์
ปรับสวนกล้วยไม้ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มรายได้

สวนกล้วยไม้ มีมากทางนครปฐม นนทบุรี จากเดิมที่สามารถทำเงินได้ดี แต่ปัจจุบันประสบปัญหากล้วยไม้ราคาตกต่ำ คุณอิศริญ นพสันติ เจ้าของสวนกล้วยไม้ Porsche Hydro Farm จ.นนทบุรี จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของสวนกล้วยไม้มาปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

หลังจากที่ คุณอิศริญ ได้ทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ก็ได้ทดลองลดต้นทุนด้วยวิธีการต่างๆ และได้ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ้ค ซึ่งทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป นำเอาผักสลัดที่ปลูกในสวนมาทำเป็นสลัดโรลขาย เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยครับ

ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณชนิดา นพสันติ 081-8230133 ครับ

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ปรับสวนกล้วยไม้ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มรายได้

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
เกษตรทำเงิน ตอน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ลอยฟ้าเพิ่มรายได้

ผักไฮโดรโปนิกส์ ถูกออกแบบมาสำหรับพื้นที่จำกัด ถึงแม้จะไม่มีดินก็สามารถปลูกผักให้เจริญงอกงามได้ ดังนั้นผู้ที่มีข้อจำกัดด้วยที่อยู่อาศัยเป็นตึก ก็สามารถใช้พื้นที่ว่างบนหลังคาตึกในการทำโรงเรือนสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ผลดีเช่นกันครับ

เกษตรทำเงิน ตอน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ลอยฟ้าเพิ่มรายได้

คุณณัฐศรัณย์ รสิตานนท์ ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนดาดฟ้า

คุณณัฐศรัณย์ รสิตานนท์ ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนดาดฟ้า ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา… คุณณัฐศรัณย์ เป็นคนรักสุขภาพและชอบกินผัก จึงใช้พื้นที่ว่างบนดาดฟ้าของบ้านมาทำโรงเรือนสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งก็สามารถให้ผลผลิตดี และก็ขายดีจนไม่เพียงพอกับตลาดตอนนี้ครับ Continue reading
เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ

การปลูกผัก เราสามารถประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามาปลูกได้ ถ้ามีพื้นที่จำกัด และพื้นที่ส่วนใหญ่ในบ้านเป็นพื้นปูน เราไม่ต้องทุบพื้นปูนทิ้งเพื่อนำดินมาปลูกผัก แต่เราสามารถปลูกผักในตะกร้าได้เลย เหมือนในคลิปนี้แหล่ะครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกผักในตะกร้า ประหยัดพื้นที่ ตัดขายสดๆ

คุณครูกฤตยารัชต์ ทองคุณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 จ.อำนาจเจริญ

คุณครูกฤตยารัชต์ ทองคุณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ…คุณครูกฤตยารัชต์ นำเอาหลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาใช้ ซึ่งสามารถปลูกผักบุ้ง และผักอื่นๆได้ผลผลิตดี ช่วยให้นักเรียนได้ทดลองเรียนรู้การปลูกผักจริงๆ แถมยังขายได้เงินอีกด้วยครับ Continue reading
ข่าว ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พิษณุโลก

ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ ผักไร้ดิน เป็นการปลูกผักที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก ให้ผลผลิตต่อเนื่องเพราะผักที่ปลูกเป็นผักอายุสั้น ใช้เวลาปลูกน้อย สร้างรายได้เร็ว และเป็นงานที่ไม่หนัก แม้จะเป็นผู้ที่เกษียณแล้วก็สามารถทำได้ครับ

ข่าว ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พิษณุโลก

คุณอภินันท์ ทศมาส ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ.พิษณุโลก

คุณอภินันท์ ทศมาส ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ.พิษณุโลก … เคยทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทสยามแม็คโคร พอเกษียณออกมาก็ได้เข้าอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน … จนตอนนี้สามารถปลูกผักไร้ดินขายได้ สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด