รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

กระท้อน

กระท้อน ,กระท้อน ภาษาอังกฤษ ,กระท้อน ภาษา-อังกฤษ ,กระท้อนภาษาอังกฤษ ,กะท้อน ,การปลูกกระท้อน ,วิธีปลูกกระท้อน ,วิธีการปลูกกระท้อน, ต้นกระท้อน, กระท้อนปุยฝ้าย
 เกษตรสร้างชาติ  ตอน สวนผลไม้ผสมผสานชานเมืองกรุง มีรายได้ตลอดปี

คุณเฉลิม พึ่งสาระ เกษตรกร จ.นนทบุรี มีพื้นทำการเกษตรแบบสวนผลไม้ผสมผสาน เพียง 1ไร่ 3 งาม ก็มีรายได้ทุกวัน โดยที่สวนคุณเฉลิม มีพื้นที่น้อยถึงจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ในการทำเกษตรให้คุ้มค่าทุกตารางเมตร ไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ในสวนว่าง อีกทั้ง จ. นนทบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินร่วน ผสมดินเหนียว ทำให้ได้เปรียบในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่มีรสชาติอร่อย หวาน หอม

สวนคุณเฉลิม จัดสรรพื้นที่ทำสวนผลไม้โดยเน้นทุเรียนเป็นหลัก ซึ่งทุเรียนมีราคาดี ราคาลูกละประมาณ 5,000 บาท และ มีผลไม้หลายชนิด เช่น มะยงชิด มะปรางหวาน กล้วย ส่วนพื้นที่ว่างก็ปลูกพืชสวนครัว พริก มะนาว มะเขือ พริกไทย  ตามล่องน้ำก็ปลูกเตย เป็นต้น ทำให้ที่สวนนี้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

เกษตรสร้างชาติ  ตอน สวนผลไม้ผสมผสานชานเมืองกรุง มีรายได้ตลอดปี

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 
เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนกระท้อนปลอดสารพิษ

กระท้อน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Santol” เราเคยได้ยินกันมานานแล้วว่า ต้นกระท้อน เป็นไม้มงคล คนมักนิยมปลูกในบ้านหรือหน้าบ้าน … ผลกระท้อนเองก็มีรสชาติดีหวาน อร่อย นำมาแปรรูปได้หลายอย่าง นับว่า กระท้อน เป็นผลไม้ยืนต้นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน สวนกระท้อนปลอดสารพิษ

คุณสรรชัย อารีย์วงศ์ เจ้าของสวนกระท้อนปลอดสารพิษ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

คุณสรรชัย อารีย์วงศ์ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนปุยฝ้าย อยู่ที่ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปลูกกระท้อนปลอดสารพิษบนพื้นที่ 7 ไร่ ได้ใบรับรองปลอดสารพิษ (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี สามารถทำเงินได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5 แสนบาท และมีเท่าไหร่ไม่พอขายเลยละครับ!!! Continue reading
ดูฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอน คุณทองหล่อ แดงอร่าม

คุณทองหล่อ แดงอร่าม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากเดิมในอดีตเคยทำนาเพียงอย่างเดียวมีรายได้เพียงปีละครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากประสบปัญหา “น้ำแล้ง” ต่อมาได้นำแนวทางเกษตรพอเพียง มีการวางแผนการปลูกพืชผสมผสานให้หลากหลาย และเหมาะสมกับช่วงฝนหรือฝนแล้ง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี มีการขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในบ่อไว้ใช้ยามหน้าแล้ง มีการปลูกผักกูด เงาะ กระท้อน มะยงชิด เลี้ยงปลา ผลผลิตที่วางขายจะหมุนเวียน มีรายได้ทุกวัน ทุกเดือน

ก่อนที่จะมาทำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน คุณทองหล่อ มีหนี้สินมากมายหลายแสนบาท เมื่อเริ่มพลิกกลับความคิด หันมาทำเกษตรพอเพียง ชาวบ้านใกล้บ้านมองว่าคุณทองหล่อบ้า และมองว่า “ช้า ไม่พอกิน” แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณทองหล่อ ได้พิสูจน์ว่า …นอกจากหมดหนี้สิน มีรายได้ทุกวัน แล้วยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด