รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

มังคุด

มังคุด,ประวัติมังคุด,การ-ปลูก-มังคุด,มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์,พันธุ์มังคุด,มังคุด ส่งออก,ใบมังคุด,ต้นมังคุด, ปลูกมังคุด, การปลูกมังคุด, การดูแลมังคุด,วิธีปลูกมังคุด,วิธีการปลูกมังคุด,พันธุ์มังคุด,กิ่งพันธุ์มังคุด,มังคุด อินทรีย์, มังคุด GAP
เกษตรสร้างชาติ ตอน มังคุดบ้านในวง จ.ระนอง โกอินเตอร์

มังคุด ได้รับยกย่องว่าเป็น ราชินีผลไม้ และมังคุดที่ขึ้นชื่อก็ต้องเป็นมังคุดบ้านในวง จ.ระนอง ที่มีลักษณะ ผลใหญ่ เปลือกบาง ไม่มียาง  มีรสชาตหวานกรอบ เนื้อในขาวนวล สวยสมบรูณ์ เป็นมังคุดที่มีคุณภาพ มีชื่อเรียกว่ามังคุดภูเขาใน เพราะปลูกในวงล้อมหุบเขา  ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและไต้หวั่น ที่มีความต้องสูงมากในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์  ซึ่งเกษตรกรบ้านในวง ส่งผลผลิตส่วนใหญ่ขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 800,000 บาทต่อปี

มังคุดบ้านในวง ให้ความสำคัญ กับการปลูกแบบอินทรีย์ ปลอดสารเคมี จึงทำให้ได้รับความต้องการของตลาดมาก มังคุดบ้านในวง มีผลใหญ่ตกแล้ว 6-7 ลูก/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 120-160 บาท (ราคาส่งหน้าสวน) ซึ่งยังไม่พอขาย  อีกอย่างราคามังคุดที่นี่มีราคาค่อนข้างสูงเพราะมังคุดที่อื่นออกหมดแลัวจึงทำให้มังคุดบ้านในวงมีราคาที่สูงขึ่น สวนมังคุดบ้านในวง จ.ระนอง ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ กับคนที่สนใจมาศึกษาด้วยคะ

เกษตรสร้างชาติ ตอน มังคุดบ้านในวง จ.ระนอง โกอินเตอร์

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

 
มังคุดผิวลาย มังคุดปลอดสารพิษ

สหกรณ์การเกษตรน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง กำลังส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกมังคุดแบบไม่ใช้สารเคมี เมื่อไม่ใช้สารเคมี ผิวของเปลือกมังคุดจะออกลาย ตกกระ และมียางบ้าง แต่เนื้อภายในจะขาวสวย รสชาติหวานนำเปรี้ยวตาม กินอร่อย นอกจากได้ประโยชน์แล้วยังปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

มังคุดผิดลาย จะเป็นมังคุดตกเกรดไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ เพราะคนจีนชอบมังคุดผิวเรียบสวย แต่นั่นคือการใช้สารเคมีพ่นเคลือบ อาจส่งผลให้เนื้อมังคุดเป็นแก้ว กินไม่อร่อย แต่ถ้าเป็นมังคุดปลอดสารพิษ ผิวจะไม่ค่อยสวย แต่เนื้อในจะสวย ทางสหกรณ์น้ำเป็นจึงออกมารณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อดีของมังคุดผิวลายนั่นเอง

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน มังคุดผิวลาย มังคุดปลอดสารพิษ

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
ปลูกมังคุด สละ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณกฤติเดช อยู่รอด เป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ลาออกจากงานประจำ เพื่อมาเป็นเกษตรกร สืบทอดต่อจากรุ่นพ่อ ในการปลูกมังคุด และสละ ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าสมัยทำงานกินเงินเดือนซะอีก

สวนของคุณกฤติเดช อยู่รอด อยู่ที่ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี นอกจากปลูกมังคุด และ สละ แล้ว ยังมีการปลูกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม แซมในสวนมังคุม-สละ เพื่อให้มีผลผลิตออกสลับกันไป จะได้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องมีการวางแผนการปลูก เพื่อให้มีรายได้ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวนั่นเอง

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ปลูกมังคุด สละ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT
กลุ่มมังคุดคุณภาพส่งออก

หากเกษตรกรชาวสวนมังคุด สามารถรวมกลุ่มกันได้เหมือนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เขาวังไทร-คลองลึก ก็จะมีอำนาจต่อรองกับบริษัทส่งออกต่างๆได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านๆมาต่างคนต่างขาย ก็มักจะโดนล้งจีนที่เข้ามารับซื้อกดราคาอยู่เสมอ

ปัจจุบันกลุ่มมังคุดคุณภาพส่งออกนี้ รวมตัวกันได้ 2 ปีแล้ว มีสมาชิก 118 ราย จาก 3 อำเภอ คือ แกลง วังจันทร์ และเขาชะเมา ผลผลิตที่ได้จะนำมารวมกันที่นี่ ซึ่งทุกๆสวนมีข้อตกลงร่วมกันคือ จะต้องเก็บมังคุดที่สุกได้ขนาด ลูกมังคุดที่เก็บต้องไม่หล่น และทุกสวนต้องทำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สามารถส่งออกได้

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน กลุ่มมังคุดคุณภาพส่งออก

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด