รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เห็ดระโงก

การปลูก เห็ดระโงก, การปลูกไม้วงศ์ยาง, การปลูกไม้วงศ์ยาง จ.ศรีสะเกษ, การเพาะ ปลูกเห็ดระโงก, การเพาะเห็ดระโงก, การเพาะเห็ดระโงก จ.ศรีสะเกษ, จ.ศรีสะเกษ, ปลูกป่า 3 อย่างประโชน์ 4 อย่าง, ปลูกป่า 3 อย่างประโชน์ 4 อย่าง จ.ศรีสะเกษ, ปลูกเห็ดระโงก ออกนอกฤดูกาล, ปลูกเห็ดระโงก ออกนอกฤดูกาล จ.ศรีสะเกษ, ปลูกเห็ดระโงก ในไม้วงศ์ยาง, ปลูกเห็ดระโงกออกนอกฤดูกาล, ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, เกษตรสร้างชาติ, เกษตรสร้างชาติ จ.ศรีสะเกษ, เกษตรสร้างชาติ ตอน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, เกษตรสร้างชาติ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, เกษตรสร้างชาติ เห็ดระโงก, เห็ดระโงก, เห็ดระโงก จ.ศรีสะเกษ, เห็ดระโงกออกนอกฤดูกาล
เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรพอเพียงสร้างชีวิต

อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี เกษตรกร จ.เลย คนนี้ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เพราะท่านไม่เคยหยุดคิด หยุดพัฒนา จากคนที่มีฐานะยากจน จบแค่ ม.6 อีกทั้งยังทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเกือบครึ่งชีวิต มีแต่ความจนจึงอยากหลุดพ้นความจนนี้ อาจารย์เฉลิมชัยจึงเริ่มจากการรับจ้างวันละ 25 บาท แบ่งใช้ครึ่งนึง ซื้อต้นไม้ครึ่งนึง ที่ไหนมีอบรม อาจารย์ก็ไปเพราะได้ความรู้และได้ต้นไม้ฟรีมาด้วย ค่อยเป็นค่อยไปจนตอนนี้ ได้เป็นอาจารย์มหาบัณฑ์กิตติมศักดิ์

ที่ไร่ของอาจารย์เฉลิมชัย ทำไร่นาสวนผสม ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักใช้เอง เป็นเกษตรพอเพียง อีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรให้ผู้คนเข้ามาเรียน  มีหลายแบบให้เรียนรู้เพื่อได้ไปใช้ให้เหมาะกับตัวเอง เช่น ทำ 1 ไร่ 1 แสน, 1 ไร่แก้จน ,ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น รายได้หลักของอาจารย์คือ เห็ดสด เห็ดแปรรูป จากมีหนี้ 7 ล้าน หมดภายใน 4 ปี

เกษตรสร้างชาติ ตอน เกษตรพอเพียงสร้างชีวิต

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด