รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซ ชีวภาพ ,แก๊ส ชีวภาพ ,ก๊าซ ชีวภาพ จาก มูล สุกร ,ถัง หมัก ก๊าซ ชีวภาพ ,วิธี ทํา ก๊าซ ชีวภาพ จาก มูล สุกร ,แก๊ส ชีวภาพ จาก มูล สุกร ,วิธี ทำ ก๊าซ ชีวภาพ ,การ ทํา ก๊าซ ชีวภาพ จาก มูล สุกร ,แก๊ส จาก ขี้ หมู ,แก๊ส ชีวภาพ จาก มูล หมู ,ก๊าซ ชีวภาพ คือ ,ก๊าซ ชีวภาพ จาก เศษ อาหาร ,การ ทํา แก๊ส ชีวภาพ,การ ผลิต แก๊ส ชีวภาพ ,แก๊ส ขี้ หมู,พลังงาน ชีวภาพ ,แก๊ส มีเทน ,ทํา แก๊ส ใช้ เอง ,การ ทำ แก๊ส ชีวภาพ,การ ผลิต ก๊าซ ชีวภาพ,บ่อ แก๊ส ชีวภาพ ,การ ผลิต ไบ โอ แก๊ส ,พลังงาน ก๊าซ ชีวภาพ ,เครื่อง ปั่นไฟ แก๊ส ขี้ หมู ,แก๊ส ชีวภาพ คือ,การ ทํา แก๊ส ชีวภาพ ใช้ เอง,การ หมัก แก๊ส ชีวภาพ ,แก๊ส ชีวภาพ จาก เศษ อาหาร ,ไบ โอ แก๊ส จาก เศษ อาหาร,เครื่อง อัด แก๊ส ชีวภาพ ,ระบบ ผลิต ก๊าซ ชีวภาพ ,หมัก แก๊ส ชีวภาพ,ไบ โอ แก๊ส ผลิต ไฟฟ้า ,ไบ โอ แก๊ส จาก มูล สุกร ,ระบบ biogas ,ทํา แก๊ส ชีวภาพ ใช้ เอง ,การ ทํา ก๊าซ ชีวภาพ จาก เศษ อาหาร ,ถัง แก๊ส ชีวภาพ ,เครื่อง ปั่นไฟ ไบ โอ แก๊ส ,เครื่อง ปั่นไฟ ก๊าซ ชีวภาพ ,การ ผลิต พลังงาน ทดแทน ,เครื่อง ปั่นไฟ ใช้ แก๊ส,แก๊ส มีเทน,ก๊าซ มีเทน
เกษตรสร้างชาติ ตอน ก๊าซชีวภาพผลผลิตต่อยอดจากฟาร์มเลี้ยงหมู

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่ง เกษตรกรหัวก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามในเรื่องการนำพลังงานก๊าซชีวภาพมาใช้ เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกษตรกรสามารถทำได้ โดยนำเอามูลสัตว์ที่เลี้ยงมาหมัก เพื่อให้เกิดก๊าซมีเทน และนำเอาก๊าซที่ได้นั้นมาใช้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เป็นอย่างมากเลยละครับ

เกษตรสร้างชาติ ตอน ก๊าซชีวภาพผลผลิตต่อยอดจากฟาร์มเลี้ยงหมู

คุณย้วย กรีฑาเวช เจ้าของฟาร์มหมูกรีทาเวช จ.นครสวรรค์

คุณย้วย กรีฑาเวช เจ้าของฟาร์มหมูกรีทาเวช ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ … คุณย้วย เลี้ยงหมู ซึ่งในแต่ละวันจะมีขี้หมูจำนวนมาก ปกติแล้วคุณย้วย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันมาเปิดพัดลมทำความเย็นในเล้าหมูวันละ 20 ลิตร แต่เมื่อนำก๊าซชีวภาพจากขี้หมูมาใช้ก็สามารถลดประมาณการใช้น้ำมันลงเหลือเพียงวันละ 3 ลิตรเท่านั้นครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด