รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

นครนายก

เกษตรพอเพียง ภาคกลาง เกษตรพอเพียง จังหวัดนครนายก เกษตรพอเพียง นครนายก เกษตรพอเพียง จ.นครนายก เกษตรผสมผสาน นครนายก เศรษฐกิจพอเพียง นครนายก เกษตรกรนครนายก เกษตรนครนายก ปราชญ์เกษตร นครนายก
ดูฟ้าปกดินย้อนหลัง ตอน คุณทองหล่อ แดงอร่าม

คุณทองหล่อ แดงอร่าม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากเดิมในอดีตเคยทำนาเพียงอย่างเดียวมีรายได้เพียงปีละครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากประสบปัญหา “น้ำแล้ง” ต่อมาได้นำแนวทางเกษตรพอเพียง มีการวางแผนการปลูกพืชผสมผสานให้หลากหลาย และเหมาะสมกับช่วงฝนหรือฝนแล้ง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี มีการขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในบ่อไว้ใช้ยามหน้าแล้ง มีการปลูกผักกูด เงาะ กระท้อน มะยงชิด เลี้ยงปลา ผลผลิตที่วางขายจะหมุนเวียน มีรายได้ทุกวัน ทุกเดือน

ก่อนที่จะมาทำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน คุณทองหล่อ มีหนี้สินมากมายหลายแสนบาท เมื่อเริ่มพลิกกลับความคิด หันมาทำเกษตรพอเพียง ชาวบ้านใกล้บ้านมองว่าคุณทองหล่อบ้า และมองว่า “ช้า ไม่พอกิน” แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณทองหล่อ ได้พิสูจน์ว่า …นอกจากหมดหนี้สิน มีรายได้ทุกวัน แล้วยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด