รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

มุกดาหาร

เกษตรพอเพียงภาคอีสาน เกษตรพอเพียงมุกดาหาร เกษตรพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรผสมผสาน จ.มุกดาหาร เศรษฐกิจพอเพียง มุกดาหาร ปราชญ์เกษตรจ.มุกดาหาร เกษตรกร มุกดาหาร
ดูย้อนหลังรายการฟ้าปกดิน ตอน ต้นแบบคนวิถีพอเพียง

คุณสุนทร พันธุ์ศรี ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จากเดิมที่เคยถูกมองว่า “บ้า” เพราะทำเกษตรในพื้นที่ที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน แต่วันนี้ความพยายามของคุณสุนทร ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านและคนทั่วไป ว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรพอเพียง

เริ่มต้นจากการพลิกฟื้นผืนดิน คิดเพียงว่า “ทำกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง ขายไม่ได้ก็ยังมีกินอิ่มท้อง” นอกจากการปลูกพืช ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว กบ ไก่ ปลา เพื่อเอาไว้เป็นอาหาร และใช้ขี้เป็นปุ๋ยคอกได้อีกด้วย คุณสุนทรกล่าวว่า “…เราจะขาดวัวก็ขาดได้ แต่อย่าขาดหมู เพราะเราต้องเอาขี้หมูไปแทนสารเคมี…

คุณสุนทรบอกว่า การทำคอกปุ๋ยหมักแบบธรรมชาติ ทำได้โดย เอาแกรบเทในคอกหมู …จากนั้นเอาขี้หมู ขี้ไก่ เทตามลงไป … จากนั้นเอาน้ำเยี่ยวหมูราดลงไป…แล้วเอาน้ำหมักราดลงไป …เอาพด.2 ราดลงไป … ใช้จอบคลุกเคล้าให้เท่ากัน ทิ้งไว้ข้ามปี พอถึงฤดูฝนก็เอาไปใช้ได้ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด