รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

สุรินทร์

เกษตรกร สุรินทร์ เกษตรผสมผสาน จ.สุรินทร์ เกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์ เกษตรพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ เศรษฐกิจพอเพียง จ.สุรินทร์
เกษตรสร้างชาติ ตอน ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

รายการ เกษตรสร้างชาติ วันนี้นำเสนอ เรื่องข้าวหอมมะลิสุรินทร์… ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับว่า หอม ยาว ขาว นุ่ม ซึ่งเมื่อผ่านการสีเป็นข้าวสาร จะให้ปริมาณเมล็ดสูงกว่าข้าวทั่วไป และเมื่อนำไปหุง จะได้ข้าวสุกที่หอม อ่อนนุ่ม รสชาติดีอีกด้วย

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์จะต้องได้รับการคัดจาก ศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์ ก่อนจะนำไปปลูกแบบนาอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ได้ราคาที่ดียิ่งขึ้น … ทิศทางการปลูกข้าว กำลังเปลี่ยนไปตามเทรนของโลก ซึ่งเรียกร้องให้ปลูกพืชด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้น นอกจากเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนปลูกเองดีขึ้นอีกด้วย Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด