รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ลำพูน

เกษตรกร ลำพูน เกษตรทำเงิน ลำพูน เกษตรผสมผสาน จ.ลำพูน ข่าวเกษตร จ.ลำพูน เกษตรทฤษฏีใหม่ ลำพูน การทำเกษตร จ.ลำพูน เกษตรพอเพียง จ.ลำพูน รายการข่าวเกี่ยวกับ จังหวัดลำพูน การปลูกพืช การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ ในจ.ลำพูน เศรษฐกิจพอเพียง จ.ลำพูน
The North องศาเหนือ ตอน เกษตรรุ่นใหม่ ไม่สำเร็จรูปของสวนลำสะปูน จ.ลำพูน

คุณอุทัยวรรณ บุญลอย (คุณยุ้ย)และ คุณธีรพล ผลเหตุ (คุณต๊ะ) เจ้าของสวนลำสะปูน Lumspoon Organic Farm จ.ลำพูน ลาออกจากงานประจำมาเป็นเกษตรกร โดยมาพัฒนาที่ดินสวนลำใยเก่าของพ่อที่ถูกทิ้งมา 20 ปี จำนวน 5 ไร่ มาทำสวนเกษตรผสมผสาน ค่อยๆพัฒนา ค่อยๆปรับเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้จนชำนาญมาสอนคนได้ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งครูสอนทำขนมปังเพื่อเอาไปต่อยอดได้ สอนแนววิถีชีวิต และยังมีที่พักสำหรับคนที่มาเรียนรู้ด้วยคะ

คุณอุทัยวรรณ บุญลอย (คุณยุ้ย) บอกว่าการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่ปลูกพืชปลอดสารพิษเท่านั้น แต่เป็นการใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาตินั้นสำคัญกว่า จึงเกิดเป็นสวนเล็กๆที่เรียกว่ารัก ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข  คุณยุ้ยได้ร่วมกับเกษตรกรในชุมชนร่วมสร้างตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชื่อว่า รัก พูน พูน เป็นตลาดที่เกษตรกรในชุมชนนำสินค้าของตนมาขายทุกวันเสาร์ ซึ่งได้รับการรับที่ดีมากคะ

The North องศาเหนือ ตอน เกษตรรุ่นใหม่ ไม่สำเร็จรูปของสวนลำสะปูน จ.ลำพูน

 

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS

 
เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

การเลี้ยงผึ้ง มีแต่ประโยชน์ นอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ในสวนของเกษตรกรแล้ว ผลิตผลต่างๆที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง ยังสามารถสร้างรายได้ให้อย่างงาม และถ้าเกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งในสวนของตนเอง ก็จะระมัดระวังในการใช้สารเคมี เพราะจะเป็นอันตรายต่อผึ้งที่เลี้ยง ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันครับ

เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง จ.ลำพูน

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน … หลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ผลผลิตลำไยบางปีก็ไม่เป็นไปตามต้องการเพราะสภาพอากาศไม่อำนวย ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 200 ไร่ จึงหันมาเลี้ยงผึ้ง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิตและแปรรูป สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แซงหน้ารายได้จากลำไย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนับ 10 ล้านบาทต่อปีเลยละครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด