รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

ปัตตานี

เกษตรกร จ.ปัตตานี ข่าวเกษตร ปัตตานี เกษตรสร้างชาติ เกษตรทำเงิน เกษตรอินทรีย์ จังหวัดปัตตานี เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ จ.ปัตตานี เกษตรพอเพียง ปัตตานี
ผลิตข้าวอินทรีย์สู่เกษตรแปลงใหญ่

ข้าวอินทรีย์ ของ ต.กอลัม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นข้าวพันธุ์มะมิง ที่ปลูกแบบอินทรีย์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากกว่าการปลูกข้าวแบบใช้เคมี นอกจากได้กำไรเพิ่มขึ้นแล้ว สุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคก็ดีขึ้นด้วย

นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง กำลังพยายามส่งเสริมให้พื้นที่อ.ยะรัง เป็นเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวอินทรีย์ เมื่อกลายเป็นข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่แล้ว จะเกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และทางรัฐบาล สามารถให้การช่วยเหลือส่งเสริมต่างๆแก่เกษตรกรได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับ

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ผลิตข้าวอินทรีย์สู่เกษตรแปลงใหญ่

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด