รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง การปลูกมันสำปะหลัง ลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมันสำปะหลังหัวดก  วิธีปลูกมันสำปะหลังให้หัวดก ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด วิธีการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออก ปลูกมันสำปะหลังสระแก้ว มันสำปะหลังสระแก้ว มันสำปะหลังราคา เกษตรสร้างชาติการปลูกมันสำปะหลัง เกษตรสร้างชาติการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด เกษตรสร้างชาติตอน การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดสระแก้ว  รายการเกษตรสร้างชาติมันสำปะหลังระบบน้ำหยด มันสำปะหลังระบบน้ำหยดราคาดี มันสำปะหลังหัวใหญ่  วิธีปลูกมันสำปะหลังหัวใหญ่ วิธีปลูกมันสำปะหลังได้แป้งดี

 

 
 ระบบน้ำหยด มันสำปะหลังเเปลงใหม่ เพิ่มผลผลิต 5 เท่า

เมื่อก่อน เกษตรกรบ้านหนองสังข์ปลูกมันสำปะหลังเสร็จแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติ ได้ดูแลใส่ปู๋ย เอาหญ้า ตามแบบเดิมๆที่ทำกันมาสมัยก่อน ผลผลิตที่ได้จึงน้อย ราคามันสำปะหลังที่ได้ก็ถูกกดราคา เกษตรกรบ้านหนองสังข์จึงรวมตัวกันทำเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้ ระบบน้ำหยด  มีพื้นที่ 1,200 ไร่

การใช้น้ำหยดเข้าแปลงมันสำปะหลัง ทำให้ช่วยลดต้นทุน เรื่องน้ำ ลดแรงงาน  อีกทั้งมันสำปะหลังยังเจริญเติบโตดี  และทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  จากที่เคยได้ผลผลิต  2-3 ตัน /ไร่  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำหยด ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 ตัน/ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดูย้อนหลัง เกษตรสร้างชาติ ตอน ระบบน้ำหยด มันสำปะหลังเเปลงใหม่ เพิ่มผลผลิต 5 เท่า

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด