รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, การตั้งวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจ ชุมชน ,กลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน,การ จดทะเบียน วิสาหกิจ ชุมชน,การ จดทะเบียน วิสาหกิจ,ระบบ วิสาหกิจ ชุมชน ,การ จัดตั้ง วิสาหกิจ ชุมชน ,การ จัดการ วิสาหกิจ ชุมชน,จดทะเบียน วิสาหกิจ ชุมชน,ตัวอย่าง วิสาหกิจ ชุมชน,รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ,งาน วิสาหกิจ ,บัญชี วิสาหกิจ ,การ จดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ,พร บ วิสาหกิจ ชุมชน,การ ประกอบ ธุรกิจ ชุมชน,การ บริหาร จัดการ วิสาหกิจ ชุมชน ,การ จัดการ ธุรกิจ ชุมชน ,การ พัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน,โครงการ วิสาหกิจ ชุมชน ,สินค้า วิสาหกิจ ชุมชน,การ จัด ทํา บัญชี ครัวเรือน
เกษตรทำเงิน ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดินอุดม พอเพียง มีสุข

วิสาหกิจชุมชน เป็นหนึ่งในแนวทางออกที่ดีสำหรับเกษตรกร เพราะหากว่าเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว จะมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นมาก สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้ ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยครับ

คุณประจวบ ภักดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่

คุณประจวบ ภักดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดินอุดม จ.กระบี่

คุณประจวบ ภักดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ … ลุงประจวบ บอกว่า …”ทางกลุ่มได้นำเอาปรัชญาของในหลวงมาปฏิบัติ คือ มีกินมีใช้ และอยู่อย่างพอเพียง อย่าไปลุ่มหลงสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าทำได้ทุกคนจะไม่เดือดร้อน” ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่ สามารถดูแลช่วยเหลือกันในกลุ่มได้อย่างเข็มแข็งมากครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด