รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรปราณีต ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียง, ทำเกษตรพอเพียง, การทำเกษตรพอเพียง, เกษตร พอเพียง ,การเกษตร พอเพียง ,ทำ เกษตร พอเพียง,บ้าน สวน พอเพียง ,พอเพียง ,บ้าน พอเพียง ,ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ,บ้าน เกษตร พอเพียง ,โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตร พอเพียง 1 ไร่ ,หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ,แบบ บ้าน เกษตร พอเพียง ,เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ,เศรษฐกิจพอเพียง ภาษา อังกฤษ ,เกษตร พอเพียง คอม ,ตัวอย่าง โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ,เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ,การเกษตร แบบ พอเพียง ,ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ,ป รั ญ ญา เศรษฐ พอเพียง ,บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ,บ้าน สวน เกษตร พอเพียง ,สวน เกษตร พอเพียง ,ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตร พอเพียง 1 ไร่ 1 แสน ,การ ทํา เกษตร พอเพียง ,ตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียง ,ศูนย์ การ เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน พอเพียง ,แบบ บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ,เว็บ เศรษฐกิจพอเพียง ,อยู่ แบบ พอเพียง ,ที่ดิน เกษตร พอเพียง ,หลัก ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน พอเพียง 1 ไร่ ,ศูนย์ เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ป รั ชา เศรษฐกิจพอเพียง ของ ,แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ,ชีวิต พอเพียง ,บ้าน แบบ เศรษฐกิจพอเพียง,แผน เศรษฐกิจพอเพียง,โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง ,สวน เศรษฐกิจพอเพียง ,ทํา เกษตร พอเพียง,ป้าย เศรษฐกิจพอเพียง,ครอบครัว พอเพียง,เกษตร พอเพียงดอทคอม,เว็บ เกษตร พอเพียง ,กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ,หลัก ป รั ๙ ญา เศรษฐกิจพอเพียง ,ธุรกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ,การ ดํา เนิน ชีวิต ตาม หลัก เศรษฐกิจพอเพียง,พอเพียง ภาษา อังกฤษ,ไร่ นาสวน ผสม เศรษฐกิจพอเพียง,หลัก ป รั ชา ของ เศรษฐกิจพอเพียง,เกษตร พอเพียง 1 งาน ,แบบ บ้าน พอเพียง ,เกษตร แบบ พอเพียง ,งาน เศรษฐกิจพอเพียง,เก ต ร พอเพียง ,ชีวิต แบบ พอเพียง ,ตัวอย่าง เกษตร ทฤษฎี ใหม่ ,แหล่ง เรียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,สร้าง บ้าน สวน พอเพียง ,ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง,สวน พอเพียง ตัวอย่าง,สรุป เศรษฐกิจพอเพียง ,อาชีพ พอเพียง ,ความ รู้ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจพอเพียง ,รายงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ,วิถี ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

คุณประหยัด ปานเจริญ เกษตรกรบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อก่อนทำเกษตรแบบสารเคมี ใช้เงินทุนสูงมากเพราะมีราคาแพง และทำให้สุขภาพก็แย่ลงทุกวันต้องไปหมอทุกอาทิตย์ หนำซ้ำยังขาดทุนมีหนี้เป็นล้าน จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าทำยังไงให้ลดต้นทุนได้บ้าง จึงเริ่มจากการทำปุ๋ย ทำจุลินทรีย์ ใช้เองจากการไปศึกษาเรียนรู้มา จนลดต้นทุนลงได้ถึง 70 % สามารถปลดหนี้ได้คะ

ที่สวนของคุณประหยัด ได้ปลูกพืชผสมผสาน ทั้งยังเลี้ยงสัตว์ไว้กินในครัวเรือน โดยยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวนจะมีพืชผักหลากหลาย เช่น ฝรั่งกิมจู มะนาวไร้ดิน ทำปุ๋ยไส้เดือน ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ทำเพาะกิ่งพันธุ์ขาย ผลผลิตที่ได้จะส่งตามห้าง โรงเรียน และตลาดชุมชน โดยคำนึงถึงผู้บริโภคที่ต้องปลอดภัย ที่บ้านและชุมชนเปิดเป็นศุนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม คะ

ผู้หญิงผู้สร้าง ตอน ปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน แผ่นดินยิ้ม แผ่นดินสุข จ.นครปฐม

ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นหมู่บ้านรับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นสวนผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ การทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยชีวภาพ ทำกิ่งพันธุ์ขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์ อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ฟรีด้วยคะ

ไม่ง่ายนักที่จะเห็นเกษตรกรในชุมชนมีความรักสมัคคี เหมือนชุมชนบ้านหัวอ่าวแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่น่าทำตามคะ ชุมชนบ้านหัวอ่าว ทำเกษตรที่นึกถึงทั้งผู้ปลูก ผู้ขาย และผู้บริโภค ทำให้วางใจถึงความความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แน่นอน และทางชุมชนก็รวมตัวกันเปิดเป็นตลาดนัด ชื่อ ตลาดสุขใจ เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่เปิดให้เกษตรกรหลายชุมชนมารวมตัวกัน เอาผลผลิตของตนมาขาย สร้างรายได้และเปิดตลาดอีกทางให้กับเกษตรกรด้วยคะ

ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน แผ่นดินยิ้ม แผ่นดินสุข จ.นครปฐม

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

คุณวรพล พานทอง เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กำแพงเพชร เพิ่งเรียนจบปริญาตรีมา อยากมาทำเกษตร  จึงได้ไปศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่มาหลายที่แล้วนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม จากที่ปลูกไว้กินเองแล้วเหลือก็ส่งขาย จนสามารถสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 2 หมื่นบาท สามารถดูแลครอบครัวได้  และได้อยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน เป็นความภาคภูมิใจ

คุณวรพล พานทอง บอกว่าหัวใจการทำเกษตรคือ น้ำ จึงได้ขุดบ่อน้ำเนื้อที่ 1 ไร่  ไว้เลี้ยงปลา บริเวณรอบบ่อก็เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ ,ปลูกกล้วย และปลูกพืชผักสวนครัว  จะทำให้มีรายได้ทุกวัน คุณวรพล ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกมะละกออินทรีย์ ที่เอาไว้ตำส้มตำ ส่งแม่ค้าในท้องถิ่น และยังทำปุ๋ยจากมูลใส้เดือนใส่มะละกอเอง สามารถลดต้นทุนได้มาก คุณวรพล มีรายได้ทั้งรายวันที่มาจากการเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ขาย รายได้รายสัปดาห์จากการเก็บผักขาย รายได้รายเดือนจากจิ้งหรีด ใส้เดือนและมูลใส้เดือน รายได้รายปีจากมะละกอ ซึ่งยังเปิดให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานที่ไร่พานทองพอเพียงได้อีกด้วย

อาชีพทั่วไทย ตอน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS
อาชีพทั่วไทย ตอน ปลูกผักหวาน

คุณสุชัญญ์ญา กะสังข์ เกษตรกรชาวบ้านน้ำผึ้ง จ. มหาสารคาม ลาออกจากงานที่เป็นเจ้าหน้าที่สนามบิน ซึ่งทำงานมาถึง 8 ปี ก่อนออกจากงานได้มีความสนเรื่องการปลูกผักหวานอยู่แล้ว เพราะมีราคาดี จึงได้ไปศึกษากับปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นครูสอน ที่จ.สระบุรี ใช้เวลาเรียนรู้ถึง 2 ปี จนมั่นใจ

คุณสุชัญญ์ญา มีพื้นที่ปลูกผักหวาน 4 ไร่ ซึ่งใส่ใจเรื่องดินเป็นสำคัญ และการบำรุงต้นไม่ใส่สารเคมี จะใส่ปุ๋ยคอกโรยตามโคนต้นแทน เป็นผักวานปลอดสารพิษ แล้วปลูกต้นตะขบเพื่อให้ร่มเงารำไร  คุณสุชัญญ์ญา จะเก็บยอดผักหวานขาย เพียง 6 เดือนซึ่งอยู่ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน เท่านั้น และจะพักต้นอีก 6 เดือน เพื่อให้ได้ผักหวานที่มีคุณภาพ  สามารถเก็บได้ทั้งเช้า- เย็น มีออเด้อล่วงหน้าตลอด ที่สวนจะขายผักหวานที่กิโลกรัมละ 200 บาท  มีรายได้จากผักหวาน 2,000-3,000 บาทต่อวัน

อาชีพทั่วไทย ตอน ปลูกผักหวาน

ขอขอบคุณ ภาพและคลิปจาก Youtube โดย ThaiPBS

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด