รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เลี้ยงผึ้ง

การเลี้ยงผึ้ง เลี้ยงผึ้ง อุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง กล่องเลี้ยงผึ้ง ผึ้งโพรง น้ำผึ้ง ผึ้งมิ้ม ผึ้งหลวง เลี้ยงผึ้งอย่างไร แปรรูปน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงผึ้งโพรงสร้างรายได้

การเลี้ยงผึ้งโพรง ค่อนข้างจะยุ่งยากมากกว่าการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ เพราะผึ้งโพรงไทยไม่ชอบให้มีการรบกวน และมีนิสัยดุร้ายกว่าผึ้งพันธุ์ แต่น้ำผึ้งจากผึ้งโพรงนั้นก็มีราคาแพงและมีความต้องการสูงกว่าผึ้งเลี้ยงทั่วไป หากสามารถเลี้ยงผึ้งโพรงได้ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้อย่างงามเลยทีเดียว

เกษตรสร้างชาติ ตอน เลี้ยงผึ้งโพรงสร้างรายได้

คุณวีระพล ห้วนแจ่ม ประธานฯกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง จ.พัทลุง

คุณวีระพล ห้วนแจ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง … คุณวีระพล บอกว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดมากจนผลิตไม่ทันความต้องการ ทำให้มีเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆครับ Continue reading
เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

การเลี้ยงผึ้ง มีแต่ประโยชน์ นอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ในสวนของเกษตรกรแล้ว ผลิตผลต่างๆที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง ยังสามารถสร้างรายได้ให้อย่างงาม และถ้าเกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งในสวนของตนเอง ก็จะระมัดระวังในการใช้สารเคมี เพราะจะเป็นอันตรายต่อผึ้งที่เลี้ยง ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันครับ

เกษตรทำเงิน ตอน น้ำผึ้งจากดอกลำไยกำไรงาม

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง จ.ลำพูน

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน … หลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ผลผลิตลำไยบางปีก็ไม่เป็นไปตามต้องการเพราะสภาพอากาศไม่อำนวย ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 200 ไร่ จึงหันมาเลี้ยงผึ้ง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิตและแปรรูป สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แซงหน้ารายได้จากลำไย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนับ 10 ล้านบาทต่อปีเลยละครับ Continue reading
เกษตรทำเงิน ตอน เลี้ยงผึ้งโพรงในสวนยางพารา

เกษตรทำเงิน วันนี้เสนอตอน เลี้ยงผึ้งโพรงในสวนยางพารา ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2559 …พาไปพบกับ “วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาค้อม” อยู่ที่ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ซึ่งมีการเลี้ยงผึ้งโพรง และแปรรูปน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งแท้อีกหลายอย่าง เช่น สบู่ ไขผึ้ง เป็นต้น

เกษตรทำเงิน เลี้ยงผึ้งโพรงในสวนยางพารา

นอกจากน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งแล้ว เกษตรกรในกลุ่ม ยังมีรายได้จากการผลิตกล่อง ชุดที่ใส่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้งอีกด้วย … สำหรับผึ้งโพรงบ้านเขาค้อมแห่งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ทำอาชีพสวนยางพารา เพราะราคายางตกต่ำ ก็ยังมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งอีกทางหนึ่งครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด