รายการเกษตร ข่าวเกษตร ย้อนหลัง ล่าสุด ฟ้าปกดิน หอมแผ่นดิน บันทึกลุยทุ่ง เกษตรทำเงิน เกษตรสร้างชาติ เกษตรฮอตนิวส์ เกษตรซ้าด รายการเกษตรช่อง7 ก้าวอย่างพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อพอดีพอเพียง รวยด้วยเกษตร เกษตรกรมืออาชีพ ปลากัด กุ้งก้ามแดง มะนาว

เลี้ยงโคนม

เลี้ยงโคนม เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงโค เกษตรผสมผสาน เลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน เกษตรพอเพียง เลี้ยงโค การเลี้ยงโค หรือการเลี้ยงโคนม เพื่อผลิตนม เพื่อขายสร้างรายได้ นอกจากนั้น ขี้วัวนม ยังมีราคาดี ไม่เพียงพอในปัจจุบัน ขี้วัวนม สามารถเอาไปผลิตแก๊สชีวภาพ นำไปทำปุ๋ย มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง
ปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการสุดเจ๋ง ม.แม่โจ้ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการดีๆ ที่ไม่ควรพลาด “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” เป็นโครงการยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน รวมถึงยังสอนให้รู้จักนำวัตถุดิบจากในพื้นที่มาทำเกษตรกรรม เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ ปลา รวมถึงการสร้างมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูป แล้วยังชี้นำการทำการตลาด ด้วยการนำไปขายที่กาดแม่โจ้ 2477 เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าเทอม รวมถึงให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตจริงได้

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิชาการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นำเทคนิค องค์ความรู้ มาสอนแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในค่าเล่าเรียน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม จำนวน 467 คน จาก 11 คณะ ซึ่งจะนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายเป็นประจำทุกวันศุกร์และเสาร์ และในเทอมที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ 2/2559)  มีนักษาที่สามารถชำระเป็นค่าลงทะเบียนเรียนมูลค่า 215,880 บาท จากนักศึกษาจำนวน 77 คน

ปลูกผักแลกค่าเทอม โครงการสุดเจ๋ง ม.แม่โจ้ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ขอขอบคุณ ภาพ ข้อมูลและคลิปจาก Youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT,https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_61962

 

 
เกษตรทำเงิน ตอน ผลิตฟางแห้งอัดก้อนขาย

เกษตรทำเงิน วันที่ 11 เม.ย. 59 วันนี้เสนอตอน ผลิตฟางแห้งอัดก้อนขายรายการเกษตรทำเงิน พาไปพบกับ คุณเสวย ภู่เอี่ยม เกษตรกร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จากเดิมที่เคยประสบปัญหาในการเลี้ยงวัว หาซื้อฟางอัดก้อนมาเลี้ยงไม่ได้ จึงคิดจะทำฟางก้อนเองเพื่อเอาไว้ให้วัวกิน ประกอบกับที่บ้านก็ทำนาอยู่แล้วจึงตัดสินใจทำฟางอัดก้อน

เกษตรทำเงิน : ผลิตฟางแห้งอัดก้อนขาย

หลังจากคุณป้าเสวย ได้ตัดสินใจซื้อรถอัดฟางก้อนมาในราคา 5 แสนบาท ก็อัดฟางก้อนเอาไว้ให้วัวกิน และขายฟางอัดก้อนด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในจังหวัดตาก ซึ่งฟางอัดก้อนที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการ เพราะคุณป้าเสวย ปลูกข้าวทำนาแบบอินทรีย์ และเมื่อฟางในนาของตนเองไม่พอก็จะไปหานาอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีมาอัดฟางก้อน ซึ่งฟางก้อนที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงวัวมาก ทำให้เพียงปีแรก ก็ทำ “กำไร” หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วถึง 5 แสนบาท !!! เท่ากับคืนทุนหมดในปีเดียว … น่าสนใจมาก…ไปชมคลิปกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ Continue reading
รายการฟ้าปกดิน ตอน โกศล แสงทอง ผู้จุดแสงสว่างแก่ชุมชน

ฟ้าปกดิน ตอนนี้เจฟฟรี่พาทุกท่านไปพบกับ คุณโกศล แสงทอง อยู่ที่บ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี … จากเดิมเคยทำงานเป็นพัฒนาชุมชน แต่พอมาที่บ้านป่าเด็ง ก็รู้สึกชอบคน ชอบบรรยากาศ จึงตัดสินใจลาออกมาอยู่ที่บ้านป่าเด็งเลย ซึ่งที่บ้านป่าเด็งนั้นอยู่ลึกอยู่ไกลไม่มีพลังงาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ … คุณโกศล แสงทอง จึงเริ่มต้นพัฒนาชุมชนให้มีการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมาใช้ ซึ่งก็คือ ขี้วัว เนื่องจากบ้านป่าเด็ง มีการเลี้ยงวัวนมเยอะ จึงมีขี้วัวเยอะ คุณโกศล จึงนำเอามาทำแก๊สชีวภาพ

รายการฟ้าปกดิน ตอน โกศล แสงทอง ผู้จุดแสงสว่างแก่ชุมชน

คุณโกศล แสงทอง ได้มีการปลูกผัก หมักปุ๋ยคอกจากขี้วัว เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด เลี้ยงโคนม มีการนำเอาขี้วัวมาผลิตพลังงานใช้หุงต้มในครัวเรือน มีการซ่อมแซมโซล่าเซลล์จากเดิมที่เคยถูกทิ้งขว้างให้กลับมาใช้งานได้เพื่อเป็นพลังงานฟ้าฟ้าใช้ในการรีดนมวัว

นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่โดดเด่นน่าสนใจ เราสามารถศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ผ่านคลิปรายการฟ้าปกดิน ตอน โกศล แสงทอง ผู้จุดแสงสว่างแก่ชุมชน นี้ได้เลยครับ Continue reading

สุ่มเนื้อหา
สารบัญทั้งหมด